Forandringer er et grundvilkår på de fleste arbejdspladser i dag, og derfor også helt naturligt at skulle forholde sig til. Jo bedre arbejdspladsen er forberedt på forandringen, desto bedre vil forandringen forløbe.

Omgangstonen handler om, hvordan der kommunikeres med hinanden på arbejdspladsen, dvs. både kommunikationen medarbejderne imellem, men også kommunikationen mellem lederen og medarbejderne. En god tone smitter, men det gør en dårlig tone også.

Forandringer og omgangstonen har begge betydning for det psykiske arbejdsmiljø, og de to emner er derfor nu også at finde på ”Det du mærker”. Se de to nye film og find inspiration til, hvordan I kan arbejde med forandringer og omgangstonen hos jer.

Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Et godt psykisk arbejdsmiljø fremmer glæden ved arbejde og påvirker os – også når arbejdet ophører og vi holder fri. Det du mærker, betyder altså noget for både dig, din kollega og arbejdspladsen som helhed.

BAR Handels hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø (Det du mærker) har til formål at gøre opmærksom på, at der ikke skal være langt fra det du mærker til mulighed for handling.

Link til detdumærker.dk

Kilde: BAR Handel nyhedsbrev