Pressemeddelelse

19 projekter med deltagelse af 39 virksomheder, der forventer at skabe 809 jobs de næste fem år, modtager nu i alt 72 mio. kr. i den første ansøgningsrunde fra Markedsmodningsfonden. Blandt projekterne er et fra Abeo, der har et patent på lette konstruktioner i beton. Markedsmodningsfonden åbner samtidig endnu en runde i år.

I Markedsmodningsfondens første ansøgningsrunde er der nu udvalgt 19 projekter, hvori der deltager i alt 39 virksomheder, som alle har gode chancer for at slå igennem på markedet. Virksomhederne modtager samlet 72 mio. kr. i tilskud.

Markedsmodningsfonden afløste ved nytår Fornyelsesfonden og har nu udelukkende fokus på at få nye innovative produkter og serviceydelser på markedet. Fonden uddeler årligt 135 mio. kr. i perioden 2013-2015.

Carsten Bjerg, CEO i Grundfos, bestyrelsesformand for Markedsmodningsfonden (og tidligere for Fornyelsesfonden):

– De 19 projekter er udvalgt, fordi de har gode muligheder for at skabe vækst, eksport og nye arbejdspladser i Danmark. Og fordi de har kunnet fremvise, at et milliontilskud fra staten kan gøre en reel forskel på, om de lykkes eller mislykkes med at få produkter og serviceydelser det sidste stykke vej ud på markedet.

Markedsmodningsfonden modtog 77 ansøgninger. Efter en proces med blandt andet grundige vurderinger fra tekniske og kommercielle eksperter har bestyrelsen endeligt udvalgt de 19 projekter.

Udsigten til at skabe job har vægtet højt. Også selv om det er forbundet med stor usikkerhed at spå om, hvor mange job et produkt vil kaste af sig.

Deloitte har tidligere vurderet, at fonden udvælger virksomheder på et solidt grundlag. I en midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden lød vurderingen, at forretningsplanerne er realistiske, og at hvis blot 10-20 procent får succes, giver det en samfundsøkonomisk pæn gevinst.

De 19 projekter får mellem 1,9 og 6,4 mio. kr. i tilskud til at teste og tilpasse deres produkt eller serviceydelse, så de bliver helt klar til salg.

Blandt projekterne er den prisvindende spinout-virksomhed fra DTU, Abeo, der er sammen med Henning Larsen Architects og Perstrup Beton Industri. Med et patent fra DTU er Abeo næsten markedsklar med nye produkter baseret på super lette betonkonstruktioner (SL-Dæk). Abeo forventer på fem år at skabe 65 nye job og øge omsætningen med 130 mio. kr. Abeo-projektet får 4,521 mio. kr. i tilskud for en ny variant af SL-Dæk, der muliggør spændvidder på 22 meter mod hidtil 14 meter.

Nu åbner en ny ansøgningsrunde med frist 17. december. Se listen over modtagere og ansøgningskriterier på www.markedsmodningsfonden.dk