Det kan få alvorlige følger, når tonen på arbejdspladsen udvikler sig til mobning og chikane. Derfor er det vigtigt at vide, hvilke redskaber man kan benytte til at komme mobning og chikane til livs.

Kom og vær med, når HAST i samarbejde med BAR Handel og BAR Kontor inviterer til temadag om mobning og chikane på arbejdspladsen. Dagen byder blandt andet på foredrag omkring forebyggelse og håndtering af mobning og chikane på arbejdspladsen.

Tid: Mandag den 24. oktober 2016 kl. 12.00-16.00
Sted: Dansk Erhverv, Biblioteket, Børsen, 1217 København
Tilmelding:  Senest 17. oktober. Det er efter først til mølle-princippet, da der er begrænset antal pladser.
Pris: Deltagelse er gratis

Se mere og tilmeld dig her:

Arrangementet vil især være interessant for virksomhedernes samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisation. Det er relevant for både ledelses- og medarbejderrepræsentanter.

På temadagen præsenteres den seneste forskning vedrørende årsager, udviklingsforløb og konsekvenser af mobning og chikane i arbejdslivet. Derudover vil der være gode råd til, hvordan man i virksomheder kan samarbejde bedst muligt om at forebygge problemerne, og hvordan man skal håndtere konkrete sager om mobning og chikane.

Om HAST
HAST er et formelt samarbejde mellem Dansk Erhverv og Handelsområdets Koordinationsudvalg, som har til formål at understøtte Samarbejdsaftalen mellem DA og LO. HAST tilbyder virksomhederne oplysning, vejledning og inspiration til brug for arbejdet i Samarbejdsudvalget.

Om BAR’ene
I Branchearbejdsmiljørådene for Handel og for Privat Kontor og Administration samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladser inden for detailhandlen og de private kontorarbejdspladser.

Kilde: BAR Handel.dk