I november var der konference om, hvordan lokale partnerskaber kan sikre energieffektivisering. Energistyrelsen og Teknologisk Institut stod sammen med InnoBYG og Videncenter for Energibesparelser i Bygninger bag konferencen, hvor omdrejningspunktet var otte lokale partnerskaber, som Energistyrelsen gav tilskud til i 2016.

Take-aways fra konferencen kan findes her.

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger