Denne tid byder os på ændret adfærd for firmaer, ansatte og ja – hele samfundet. I Danske Byggecentre følger vi situationen med den nedsatte Svindgruppe, der arbejder på tværs af hele branchen.

Vi har siden lockdown af Danmark konstateret en øget kriminalitet rettet mod erhvervslivet. Uden tvivl fordi de private hjem er fyldt op med hjemmearbejdende mennesker og deres børn.

Vi ser desværre flere indbrud i butikker og firmaadresser, og derfor sender vi hermed et oplæg til, hvordan I som forretningsdrivende kan være opmærksomme – og måske høste nogle af de lavthængende frugter i en uvant situation.

Oplægget er ikke udtømmende men tager forhåbentlig hul på emner, der kan være mere eller mindre relevante for jeres forretning.

Vedr. politiet:
Det er for os tydeligt, at politiet har fået en række opgaver, der ses som corona-relateret, og det må forventes, at politiet i højere grad må prioritere opgaver, der desværre ikke tilgodeser vores branche. Det være sig nærmest alle opgaver der ikke er akutte og presserende.
Igangværende sager i landets domstole er ligeledes sat i bero for en stund.
Det vil formentlig også gøre sig gældende i perioden efter gældende lockdown.

Eksterne trusler:
Overordnet står vi med risikoen om, at tyvene vil gå efter virksomheder, da nærmest alle har ændret hverdagsrutiner og færre ansatte på job.

Opmærksomhedspunkter

Virksomhedsindbrud i mørketimer (uden for åbningstid)
Problematik:

Tyvene der sædvanligvis vil gå efter private hjem må flytte deres fokus, og her er virksomheder efter vores vurdering i højere risiko i den kommende tid.

Løsning:

  • Lås om muligt materiale og maskiner inde ved lukketid – alt efter, hvad der er praktisk muligt.
  • Sæt biler og udstyr på fjernlager, hvis det er muligt.
  • Overvej ekstra sikring af udstyr – låse mv.
  • Opsætning af fysiske forhindringer (fx betonklodser mv.) ved udlejningsmaskiner/gasflasker/attraktive varer.
  • Påmontering af GPS-udstyr på dyrt eller driftfølsomt udstyr.
  • Gennemgå perimetersikring – hegn, døre, vinduer, låse, bagdøre. Sæt evt. ekstrablokering ved indgange (paller, køretøjer mv.).
  • Gennemgå eksisterende videoovervågning – virker alle kameraer?
  • Opsætning af midlertidig overvågning. Der findes løsninger med dagsleje osv.
  • Aktivér alarmsystemer ved lukketid.
  • Iværksættelse af ekstra patruljering – del eventuelt regningen med nabovirksomheder – koordinér med dem om, hvem der kan køre et par ture i aften/nattetimer som ekstra øjne.