Med et frit spænd på over 47 meter bygges der ved byen Gislaved i Skåne, hvad der bliver Sveriges længste træbro til tung trafik. Broen indgår i en ombygning af Väg 27, der skal forbedre miljøet og øge sikkerheden.

Lettere konstruktion

Årsagen til at bygge broen af træ er blandt andet, at konstruktionen bliver lettere, og at den derfor er nemmere at bygge over et vandløb i dette tilfælde elven Nissan. Men også broens udseende og design var en afgørende faktor, fremgår det af en pressemeddelelse fra Moelven Töreboda AB, som står for broprojektet.

Tungt trafikeret

– Broen får to kørebaner i hver retning og bliver tungt trafikeret. Broen får ikke nogen forbindelser mellem buerne i toppen. Det bliver derfor en enestående bro, der har stillet store krav til os i designprocessen, siger Tomas Frodelius, projektleder for broprojekter hos Moelven Töreboda AB.

Limtræ

Broens bærende konstruktion bliver lavet af limtræ, mens en stålkonstruktion i vejbanen skal sikre broens stabilitet.

Øjnene op for træbroer

Ifølge Tomas Frodelius får flere kunder øjnene op for de store funktionelle, økonomiske, æstetiske og miljømæssige fordele ved træbroer.

– Nu ser vi frem til flere store og udfordrende broprojekter, siger han.

Montagearbejde foregik i foråret 2013. Hele vejstrækningen genåbnes for trafik i august 2013.

Kilde: Træ Er Miljø, www.trae.dk