Er lavere energiforbrug i bygninger et centralt mål i din kommune? Bliv inspireret, del din erfaring og få konkrete redskaber til at realisere de mange mulige energibesparelser.

Energieffektivisering i bygninger kræver en flerstrenget indsats. Hvordan kan handlekraftige partnerskaber få boligejere, foreninger og virksomheder til at realisere de store potentialer for energibesparelser?

Energistyrelsen indbyder sammen med Teknologisk Institut til en dag i partnerskabets tegn. Vi vil bringe de gode erfaringer fra en række stærke partnerskaber i spil til inspiration for dig, der vil sætte turbo på energibesparelser.

Gå til tilmelding her.

Program
Detaljeret program er under udarbejdelse. Du vil bl.a. møde:

 • Søren Hermansen, ildsjæl fra Samsø og en af verdens 10 største ”Environmental heroes” ifølge TIME Magazine
 • Otte lokale partnerskaber, der på forskellig vis har skubbet til den grønne omstilling i bygninger
 • Adfærdsekspert Jossi Steen-Knudsen
 • Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger

Detaljer

 • Dato og tid: 19. november 2019 kl. 9.30-15.30
 • Sted: Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, konferencesalen i bygning 1
 • Pris: Gratis

Der er morgenmad og registrering indtil kl. 10.00.

Målgruppe
Konferencen er åben for alle, men særligt relevant for projektledere i kommuner, lokale aktører, SMV’er, iværksættere og foreninger, energiselskaber, der søger inspiration til oprettelse og gennemførelse af succesfulde partnerskaber.

Baggrund
Energistyrelsen har i løbet af 2016-2019 støttet otte lokale partnerskaber, der skulle fremme energieffektivisering i bygninger. Teknologisk Institut har sammen med Energistyrelsen evalueret partnerskaberne, så gode erfaringer kan udbredes til relevante aktører, der ønsker at realisere energibesparelser gennem partnerskaber.

De otte partnerskaber er:

 • Det helhedsorienterede partnerskab – Samarbejde i hele værdikæden som skal optimere gennemførelse af energibesparelser via innovativ platform
 • Partnerskabet ENIG – Energieffektivitet og indeklima i etageboliger
 • Energiforum Sydhavn
 • Smartenergi i almene boliger
 • Energieffektiviseringer gennem frivillige ambassadører
 • Energispring – Udvikler fremtidens bygninger
 • Revitalisering af BedreBolig Bornholm
 • Partnerskab til energieffektivisering af folkeoplysninger faciliteter

Konferencen arrangeres af Teknologisk Institut og Energistyrelsen i samarbejde med Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og InnoBYG.