CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen er Danmarks første egentlige uddannelse i bestyrelsesarbejde. Den er på dansk og med internationalt perspektiv, anvender erfaringsbaserede cases fra dansk erhvervsliv og har i en international sammenhæng også et unikt faculty af 12 professorer, 28 bestyrelsesformænd og 20 seniorrådgivere til bestyrelser.

De bærende elementer i kvaliteten af bestyrelsesuddannelsen er samspillet mellem forskning og praksis, erfaringsbaserede cases og deltagernes arbejde med ”virkelige” problemstillinger og dilemmaer fra bestyrelseslokalerne – i dialog med kompetente undervisningsteams af professorer og bestyrelsesformænd.

Bestyrelsesuddannelsen består af 16 dage med indlæg, case diskussioner og perspektivering 360 grader rundt om bestyrelsens opgaver og relationer. På de 16 dage kommer man igennem 48 sessions og et tilsvarende antal cases, der faciliteres af  undervisningsteams på 3 – 4 personer. Nedenstående citat fra to deltagere på Bestyrelsesuddannelsen 2016-1  sammenfatter den generelle evaluering, som deltagerne har givet:

– Det er en fremragende uddannelse. Jeg har glædet mig hver dag, jeg skulle afsted til Porcelænshaven og vil savne, på denne måde, med jævne mellemrum at få ny viden og inspiration. Ud over et stærkt fagligt miljø omkring uddannelsen er det også pædagogisk godt tilrettelagt. Ideen med flere undervisere ad gangen, der supplerer hinanden undervejs i samspil med deltagerne er rigtig god.

– Bestyrelsesuddannelsen på CBS Executive er indiskutabel det bedste uddannelsesforløb jeg har deltaget i.

CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen 2016-2 med start til september har venteliste.  Der er derfor ekstraordinært oprettet et ekstra hold ”Bestyrelsesuddannelsen 2016-3” med start den 31. oktober 2016. Uddannelsen giver overblik over bestyrelsens opgaver og problemstillinger samt træning i konkrete metoder og værktøj til anvendelse i det professionelle bestyrelsesarbejde og deltagerne i uddannelsen bliver trænet i samspillet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og direktionen.

Per juni 2016 har 240 bestyrelsesmedlemmer, direktører, rådgivere og ejere gennemført Bestyrelsesuddannelsen med bestået eksamen. Deltagertilfredsheden er på et højt niveau, på en skala fra 1 – 5, hvor 5 er højest, er gennemsnittet 4,85.

Har du interesse i CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen 2016-3 findes mere information på her.