Omkostningerne ved at deltage i offentlige udbud rammer især små og mellemstore virksomheder hårdt. Myndigheder og repræsentanter for indkøbere og leverandører er gået sammen om at sætte fokus på at begrænse virksomheders omkostninger ved offentlige udbud.

Initiativet sker som opfølgning på anbefalingerne fra en arbejdsgruppe nedsat af Erhvervsministeriet med det formål at begrænse omkostningerne ved at deltage i udbud.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Det er vigtigt, at det ikke er dyrt og bøvlet for især vores små og mellemstore virksomheder at deltage i offentlige udbud. Hvis omkostningerne fylder mere end absolut nødvendigt, kan det hæmme en sund konkurrence om de offentlige opgaver. En stærk konkurrence om opgaverne giver bedre kvalitet og skarpere priser til gavn for borgerne.”

Det kommende halve år sætter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og partnerne fra kampagne ”Bedre udbud” endnu mere fokus på at nedbringe virksomheders omkostninger, når de deltager i offentlige udbud. Der bliver blandt andet offentliggjort vejledninger og analyser med fokus på at få nedbragt omkostningerne, og der bliver arrangeret en række konferencer om emnet.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”I Danmark har vi mange små- og mellemstore virksomheder, som tilbyder innovative løsninger. Jo mere vi kan fjerne besværet for virksomhederne ved at deltage i offentlige udbud, desto nemmere kan vi åbne op for, at små og mellemstore virksomheder kan deltage i dem.”

Hjemmesiden bedreudbud.dk lancerer i dag et tema om at nedbringe virksomhedernes omkostninger når de deltager i udbud. Temaet indeholder gode råd og konkrete eksempler på, hvordan omkostningerne kan nedbringes og er udarbejdet af partnerne bag kampagnen ”Bedre udbud”.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag kampagnen ”Bedre udbud” i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark, Dansk Byggeri, Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Moderniseringsstyrelsen, Foreningen af Offentlige indkøbere, SKI, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Links:
Læs mere om at nedbringe omkostninger ved at deltage i offentlige udbud her.
Læs pressemeddelelsen fra juni 2018 om arbejdsgruppens anbefalinger her.

Kontakt:
Presserådgiver i Erhvervsministeriet, Jesper Christiansen, tlf. 91 33 70 17, jec@em.dk
Kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, tlf. 41 71 50 98, har@kfst.dk

 

De fem råd

  1. Kend spillereglerne: Gør brug af udbudslovens muligheder for markedsdialog, inden du som offentlig indkøber vælger procedure og udarbejder udbudsmateriale. Som tilbudsgiver bør du sætte dig ind i, hvad det indebærer at sælge til det offentlige.
  2. Kend markedet: Gør brug af dialog og benyt den bedst egnede udbudsprocedure. Ved valget af udbudsprocedure skal du overveje, hvordan du skaber balance mellem at sikre en effektiv konkurrence om opgaven og ressourceforbruget ved at udbyde og byde på opgaven. Tilbudsgivere bør sætte sig ind i, hvad det offentlige efterspørger.
  3. Udbudsmateriale af høj kvalitet: Overvej omfanget af krav og tilrettelæg konkurrencen om det væsentlige. Sæt eventuelt begrænsning for tilbudsmaterialets omfang. Som tilbudsgiver bør du kun svare på det der efterspørges og skrive skarpt tilskårne tilbud.
  4. Ret fejl og undgå annullation: Benyt mulighederne for at indhente supplerende oplysninger. Benyt desuden muligheden for at gøre opmærksom på eventuelle fejl, så snart de bliver opdaget.
  5. Kvalificeret afslutning: Giv altid velbegrundede afslag og stå til rådighed for dialog. Overvej desuden om dialog er et bedre redskab til afklaring end eksempelvis ansøgning om aktindsigt eller anlæggelse af en klagesag.

 

Kilde: Erhvervsministeriet