Pressemeddelelse

Potentialet for at skabe konkurrence om offentlige opgaver er stadig stort. Og antallet af klager over udbud er faldet markant. Det er nogle af resultaterne i ”Status for offentlig konkurrence 2014,” som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i december.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

– Der sker mange ting på udbudsområdet i øjeblikket. Den nye udbudslov er på vej, og vi ser tegn på en sundere klagekultur. Jeg håber, at det alt sammen vil bidrage til, at vi får udnyttet potentialet og høstet gevinsterne af mere konkurrence om de offentlige opgaver.

– De kommuner, som skaber konkurrence om færrest opgaver, kan helt sikkert lære noget af dem, der skaber konkurrence om flest. Vi ser en stor forskel kommunerne imellem. Med effektiv konkurrence følger typisk bedre kvalitet og nytænkning i opgaveløsningen.

– Betydeligt færre udbud ender som sager i klagenævnet, så jeg håber, at kurven er knækket. Offentlige indkøbere har i tidligere analyser anført netop frygten for klager som en barriere for ikke at sende opgaver i udbud.

I 2013 skabte offentlige myndigheder konkurrence om opgaver til en samlet værdi af 100 milliarder kroner. Det svarer til 25,4 procent af de udbudsegnede opgaver.

De seneste år er andelen af opgaver, der udbydes, steget svagt. Men der kan stadig skabes konkurrence om mange flere opgaver. Samlet har de udbudsegnede offentlige opgaver en værdi af omkring 390 milliarder kroner.

Der er stor forskel på, hvor mange opgaver kommuner og regioner sender i udbud. For regionerne varierer tallet fra 18,3 procent i Region Midtjylland til 23,4 procent i Region Syddanmark. Blandt kommunerne varierer tallet fra 42,3 procent til 17,4 procent.

For første gang siden 2009 er antallet af afgørelser i Klagenævnet for Udbud faldet. I 2013 blev der afsagt 80 kendelser mod 109 året før. Det er væsentligt lavere end i Sverige, hvor der klages over en langt større andel af udbuddene.

En forklaring på faldet kan være en lovændring i begyndelsen af 2013. Nu risikerer klager at skulle betale sagsomkostninger, hvor det tidligere alene var ordregiver, der bar risikoen. Og gebyret for at klage er sat op.

Læs ”Status for offentlig konkurrence 2014” her.

For yderligere information kontakt pressesekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefon 41 71 50 98.