Den 1. juli 2018 træder en ny stormflodslov i kraft. Stormflodsloven regulerer den erstatning, man kan få, anno 2018 når man rammes af stormflod eller oversvømmelse. Loven er ændret på baggrund af et større udvalgsarbejde, og er nu mere i tråd med nutidens krav til en katastrofeordning.

Den nye stormflodslov betyder bl.a., at det er muligt at få erstatning for ødelagt indbo i kælder godkendt til beboelse. Der indføres også en mere fleksibel dækning af omkostninger til opmagasinering af indbo. Endvidere får borgerne mulighed for at få dækket ekstraomkostninger til lovliggørelse af bl.a. elinstallationer, når disse er blevet skadet i forbindelse med en stormflod. Endelig er der indført en anden model for selvrisiko.

Loven er ændret på baggrund af en rapport fra Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne. Udvalget afleverede sin rapport til erhvervsministeren i marts 2017, og Folketinget har på den baggrund vedtaget en ny stormflodslov.

Hent udgivelsen her.

Kontaktinformation
For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98

 

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen