Brancheforeningen Danske Byggecentre ser meget positivt på den nye regerings prioriteter som beskrevet i dens regeringsgrundlag. Særlig tilfredshed er der med BoligJobordningens videreførelse, fokus på udkantsproblematikken og generelt fokus på at gøre det nemmere at skabe vækst i Danmark.

– Vores medlemmer ligger fortrinsvis i udkantsområderne, og vi har således mærket på egen krop, at udviklingen i disse områder har det svært. Derfor er det meget glædeligt, at den nye regering indikerer, at den vil gøre en aktiv indsats for at vende den udvikling. Blandt andet ser vi rigtig positivt på liberalisering af planloven og udflytning af statslige arbejdspladser. Begge dele er nødvendige, hvis der skal skabes grobund for privat vækst, siger adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Glædeligt med fokus på privat vækst
Samtidig er der glæde over, at regeringen vil fokusere på at gøre det nemmere at være selvstændig, blandt andet ved at være mere varsom med udstedelse af ny lovgivning, oprydning i afgiftsjunglen samt skatte- og byrdestop.

– Det er et område, hvor der groft sagt ikke kan gøres nok. Vores medlemmer og kunder ejer typisk små- og mellemstore virksomheder, og jeg kan hilse og sige, at der er rigeligt at se til i dagligdagen med at få butikken til at løbe rundt. Unødigt bureaukrati og afgifter tilskynder bestemt ikke til, at virksomheder vækster, eller at nogen starter noget nyt op. Så hvis regeringen vil gøre en aktiv indsats for at gøre det nemmere at drive virksomhed, hilser vi det meget velkomment, siger Palle Thomsen.

Vi vil meget gerne bidrage med udmøntningen
Brancheforeningen Danske Byggecentre ser som sagt meget positivt på udspillene i regeringsgrundlaget, men afventer naturligvis den endelige udmøntning. Særligt i forhold til udmøntningen af den fremtidige BoligJobordning ser vi stor med spænding på.

– Det er ingen hemmelighed, at der kan være langt fra løfte til handling. Men vi vil meget gerne bidrage til, at især Boligjobordningen bliver så god som mulig og meget gerne være med til at sikre, at den eksempelvis får et grønt fokus, hvor energirenovering bliver prioriteret højt, siger Palle Thomsen.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk