Mange landsbyer i Danmarks udkantsområder har fået forbedret bymiljøet via den økonomiske støtte på ca. 200 mio. kr., som i 2014 blev afsat på finansloven som pulje til landsbyfornyelse. Der er dog kun brugt lidt over halvdelen af puljens midler. Og over en fjerdedel af de støtteberettigede kommuner har ikke gjort brug af puljen. Det viser en evaluering af kommunernes brug af puljen, som SBi har gennemført for Erhvervsstyrelsen.

– Det er nødvendigt, at kommunerne samarbejder med lokale foreninger om fornyelsesprojekter, hvis de skal få det optimale ud af støttepuljen, men også at de tænker bredt og inddrager andre offentlige puljer og private fonde, forklarer seniorforsker Jesper Ole Jensen.

Læs mere på SBi’s hjemmeside her.

Kilde: SBi