I forbindelse med regeringens strategi for Danmarks digitale vækst blev SMV:Digital oprettet. Formålet er at fremme digitalisering og e-handel blandt små og mellemstore virksomheder fra alle erhverv i Danmark.

Igennem SMV:Digital er det muligt at søge tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning om digital omstilling og udvikling af e-handel. Den private rådgivning kan indkøbes til to forskellige forløb – potentialeafklaring og implementering – med krav om egen medfinansiering. I byggebranchen udgør virksomheder med under 50 medarbejdere 99 pct. af alle virksomhederne i branchen. Derfor er SMV:Digital meget relevant i forbindelse med den digitale omstilling af byggebranchen. Digitale værktøjer kan bidrage til bedre likviditet, f.eks. ved afregning på udførelsesstedet, effektiv regnskabsstyring, sparet tid ved bedre planlægning og afrapportering og bedre konkurrenceevne på større byggeprojekter.

Puljen udmøntes efter først-til-mølle-princippet og der lukkes for nye ansøgninger senest 10. juni 2019. Så hvis det har interesse, skal der søges nu, så man kan komme i gang med den digitale omstilling af sin virksomhed med det samme.

Der kan læses mere om tilskudsordningen her, hvor der også kan søges om tilskudsmidler.