Nu kan det blive lettere at handle med jeres leverandører.

Oplever I, at I hænger i telefonen hos leverandørerne, når I skal afgive en ordre eller venter I på svar via mail, kan I nu ånde lettet op. byg-e lancerer bygWebEdi, der gør det lettere for jer at afgive ordre til de leverandører, der endnu ikke er på EDI.

Tidsbesparende
byg-e har tidligere gennemført en undersøgelse, der viste, at det i gennemsnit tog jer 17 min. at afgive en ordre på telefon og 10 min. på henholdsvis fax og mail.

Hvor mange minutter om dagen bruger du på at afgive en ordre hos din leverandør? Er det 17 minutter pr. dag, så vil du i løbet af et år have brugt ca. 62 ½ time. Er det 10 minutter pr. dag, så er det 37 timer på et år. Og det er bare for én ordre.

62 ½ time som bliver brugt på at hænge i telefonen, 37 timer på at sende mails frem og tilbage eller faxe ordrer. Timer som kunne have været brugt på noget andet – f.eks. til at skaffe flere kunder.

Det løber alt sammen op. Dette kan minimeres ved at opfordre jeres leverandører til at benytte byg-e’s nye service – bygWebEdi. Det er et flerbrugersystem, og det vil sige, at flere kan have login til hjemmesiden og derved er det muligt for leverandøren at undgå, at der bliver forsinkelser i systemet på grund af f.eks. sygdom. Dermed bliver det lettere og hurtigere for både jer og jeres leverandører.

Det eneste det kræver fra leverandørens side er en internetforbindelse. Driften og supporten håndterer byg-e og de kan altid få hjælp.

Få en ordrebekræftelse
Hvor tit har du ikke manglet en ordrebekræftelse? bygWebEdi løser også dette problem. Systemet kan, foruden at kunne modtage ordrer og sende fakturaer via EDI, også sende ordrebekræftelser. Fordelene ved bygWebEdi-løsningen er også, at det er muligt for leverandørerne at følge ordrer fra start til slut. Vores løsning gør det lettere for jer som kunder at handle hos dem, samtidig med det giver dem gennemsigtighed og overblik over ordrerne.

Så næste gang I har problemer med at få leverandøren til at bekræfte en ordre, så nævn byg-e’s løsning bygWebEDI og henvis dem til www.byg-e.dk.

Faktura via EDI
Foruden at din leverandør kan modtage dine EDI-ordrer og sende en ordrebekræftelse tilbage til dig, kan han også sende en faktura via EDI med vores bygWebEdi. Han kan vælge at følge ordren igennem alle skridtene fra ordre til ordrebekræftelse for til sidst at lave en faktura på ordren, men hvis du har sendt en ordre på mail eller lignende kan han også manuelt oprette en faktura i bygWebEdi. Systemet gemmer oplysningerne om dig fra gang til gang og dermed kan han spare tid, da han ikke behøver at skrive alle oplysningerne igen.

Anbefal bygWebEdi til din leverandør
For jer som kunder vil I ikke mærke forskellen på om jeres leverandører er på almindelig EDI eller bygWebEdi. Leverandørerne vil i stedet for at få jeres EDI ordre ind i deres ERP system, logge på en almindelig hjemmeside, hvor de vil se jeres EDI-ordre. Der vil de også kunne følge deres ordre fra start til slut, føre statistik og sende fakturaer.

Features og fordele ved bygWebEdi

fordele

Så opfordr jeres leverandører til at tilmelde sig byg-e’s nye service og spar tid. Se mere på www.byg-e.dk eller kontakt Mette Jensen på mhj@danskebyggecentre.dk eller på tlf. 45 80 78 77 for mere information.

byg-e’s mission er at skabe optimale samhandelsbetingelser for byggecentre og leverandører og med byg-e’s nye løsning kan alle være med.