I dag holder Danske Byggecentre årsmøde under temaet Spar på energien. Mødet får blandt andet deltagelse af Klima-, energi-, og bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen, der vil fortælle om regeringens ambitioner om at reducere danskernes energiforbrug, og hvordan byggeriet og leverandører af byggematerialer kan spille en afgørende rolle i realiseringen af disse ambitioner.

– Det er ikke tilfældigt, at temaet i år er Spar på energien. Vi vil rigtig gerne sætte mere fokus på, at der er et enormt potentiale for energibesparelser gemt i byggeriet. Og selvom klimadagsordenen længe har været domineret af spørgsmålet om alternativ energi, føler vi, at der er sket et lille skred. Eksempelvis har Boligjobordningen vist, at danskerne er rigtig gode til at energirenovere, hvis de får et incitament til at gøre det. Og Energistyrelsen har søsat flere støtteordninger, og senest har de lanceret BedreBolig-ordningen – som vi også samarbejder med dem om. Det er en snert af momentum vi gerne vil udnytte, siger Palle Thomsen, adm. direktør i Danske Byggecentre.

Halvering af energiforbruget med simpel energirenovering
I dag går mere end 40 % af Danmarks energiforbrug til opvarmning og drift af boliger. Heraf går ca. 35 % til opvarmning. Og almindelige enfamilieshuse tegner for 70 % af det forbrug. Det er således en betragtelig del af det samlede danske energiforbrug, der går til at opvarme hjemmene. Således er der også et kæmpe potentiale for at reducere Danmarks samlede forbrug, hvis man i højere grad fokuserer indsatsen netop her. Og det behøver ikke at være så svært endda.

Tal fra Videncenter for Energiforbedringer i Bygninger viser, at de fleste huse opført før 1972 næsten vil kunne reducere energiforbruget med 50 % ved hjælp af simple energiforbedringer, eksempelvis ved at sætte nye vinduer i eller hulmursisolere.

– At lave et dramatisk indhug i landets energiforbrug behøver ikke at være så dramatisk, som mange gerne vil gøre det til, hvis vi blot starter med det mest basale – nemlig at blive bedre til at isolere vores hjem. I modsætning til store temaer som omlægning af energiinfrastrukturen eller fokus på at nedbringe industriens forbrug, bør vi starte med at kigge på almindelige huse. Materialerne og teknologien til at reducere energiforbruget drastisk findes allerede, og for de flestes vedkommende vil det ovenikøbet betyde en forbedring af indeklimaet. Så man kan godt sige, at det er en win-win, siger Palle Thomsen.

Bag om det nye bygningsreglement og guide til at få danskerne til at gøre det rigtige
Foruden indlæggene fra Rasmus Helveg Petersen og Henrik Andersen skitserer forskningschef på Statens Byggeforskningsinstitut, Søren Aggerholm, indholdet af det kommende bygningsreglement (BR15). Endelig kommer adfærdsforsker Sille Krukow fra DR-programmet Vanens Magt og giver eksempler på, hvordan nudging kan bruges.

For yderligere information, kontakt:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@danskebyggecentre.dk