Sø- og Handelsretten har afgjort, at Mediacenter Danmark og MPE Distributions aftale om kundedeling var ulovlig. Kundedelingsaftalen vedrørte distribution af adresseløse forsendelser som for eksempel tilbudsaviser. Sagen blev første gang afgjort af Konkurrencerådet i 2017 og stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i 2018.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:
”Retten slår fast, at det var i strid med konkurrenceloven, da Mediacenter Danmark og MPE Distribution indgik en aftale om at dele kunder imellem sig.”

”Aftalen har betydet, at kunderne – som typisk er detailbutikker og detailkæder – har haft færre leverandører at vælge imellem, når de for eksempel skulle have omdelt en tilbudsavis. Dermed har der været mindre konkurrence, og det kan have haft højere priser eller lavere kvalitet til følge.”

I dommen skriver Sø- og Handelsretten om Mediacenter Danmarks aftale med MPE Distribution:

– Retten tiltræder herefter, at Mediacenter Danmark (sammen med MPE Distribution) har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 3, og stk. 3, ved at have indgået en aftale og samordnet praksis om kundedeling.

De to mediebureauer Mediacenter Danmark og MPE Distribution har i 2013/14 aftalt at dele kunder imellem sig. Aftalen indebar blandt andet, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til kunder, der allerede var kunder hos Mediacenter Danmark.

Kunderne er typisk detailbutikker og –kæder, og de benytter for eksempel mediebureauerne til at distribuere tilbudsaviser til husstande i Danmark.

I 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at de to virksomheder i strid med konkurrencereglerne havde aftalt, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til Mediacenter Danmarks kunder. Konkurrenceankenævnet stadfæstede den afgørelse i 2018 efter anke fra Mediacenter Danmark.

MPE Distribution har selv henvendt sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om sagen og har medvirket til at opklare den.

Sagen er i øvrigt anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links
Læs domsudskrift fra Sø- og Handelsretten her.

Læs Konkurrencerådets afgørelse fra 2017 her.

Læs Konkurrenceankenævnets afgørelse fra 2018 her.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen