Hvis du har fået udført arbejde, der berettiger til håndværkerfradrag, skal du huske at betale regningen inden lørdag d. 28. februar, for regninger der er betalt derefter vil ikke være fradragsberettiget.

Som bekendt valgte regeringen at se bort fra Boligjobordningen i finansloven for 2015. Det betyder, at der har været en massiv hamstring af ordningen i slutningen af 2014. Det har igen medført, at håndværkerne har været ude på opgaver helt frem til 31. december 2014. Derfor vil mange opleve, at regningen for det udførte arbejde først er kommet i løbet af januar og februar.

Det er disse regninger, der skal betales nu, hvis man ønsker at benytte sig af fradraget.

Gem kvitteringerne
Danske Byggecentre anbefaler, at man gemmer sine kvitteringer, selvom man ikke når at betale dem inden 28. februar 2015. Det samme gælder kvitteringer for arbejde, der indtil nu har berettiget til fradrag.

Når vi gør det, skyldes det, at Venstre har bebudet, at hvis de kan danne regering efter folketingsvalget, der senest skal afholdes i september, vil de indføre Boligjobordningen med tilbagevirkende kraft. Det betyder således, at arbejde der er gennemført fra 1. januar 2015 og indtil valget, vil være fradragsberettiget på de samme betingelser som hidtil.

Arbejdspladser og vækst er på spil
Hos Danske Byggecentre bifalder vi Venstres initiativ. Vi har hele tiden støttet ordningen, fordi vi mener, at den skaber flere tusinde private arbejdspladser uden for de store byer. Noget statens milliardstore anlægsinvesteringer ikke har kunnet præstere.

Og det er ikke kun arbejdspladser i byggeriet. Også i de relaterede erhverv, som eksempelvis byggecentrene, har Boligjobordningen haft en markant effekt på omsætningen og beskæftigelsen.