Nye målinger bekræfter, at det kan være en god idé at undersøge sin bolig for den radioaktive gasart radon, hvis man bor i et område, hvor der er meget radon i undergrunden. Det er nu, man skal teste sit hus for radon, da man får det bedste måleresultat ved at måle om vinteren.

Radon er en radioaktiv gas, der siver op fra jorden og trænger ind i huse gennem selv de mindste revner i husets konstruktioner. Har man for meget radon i hjemmet, er det sundhedsfarligt. Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 lungekræfttilfælde hvert år kan relateres til radon.

Over 10.000 boligejere har indtil videre valgt at måle for radon via oplysningskampagnenRadonfrithjem, som den almennyttige forening Realdania står bag. I den forbindelse blev der i foråret 2016 indsamlet data fra knap 3.000 husstande, der viste, at koncentrationen af radon var højere, end Sundhedsstyrelsens anbefalinger i lige over halvdelen af de målte husstande. Størsteparten af målingerne blev foretaget i kommuner, der på baggrund af tidligere undersøgelser er blevet klassificeret som højrisikoområder.

Det er forholdsvist let at måle for radon. Det kræver blot nogle få engangsmålere på størrelse med en chokoladeskildpadde, man selv sætter op og senere sender til analyse. Resultatet af en måling giver et praj om, hvorvidt man som boligejer bør gøre noget aktivt for at nedbringe radonniveauet. Ofte kan et radonproblem løses ved at sikre, at boligen er ventileret korrekt.

Mål nu, mens det er koldt
Det er bedst, at målingen foretages, mens det er koldt udenfor. Når inde-temperaturen er højere end ude-temperaturen, bliver lufttrykket nemlig lavere inde i huset end udenfor. Det lavere tryk får huset til at fungere som en “støvsuger”, der suger jordluft – indeholdende radon – til sig. Det, kombineret med at vinterperioden er den tid på året, hvor der luftes mindst ud, gør, at radonindholdet i boliger er højest i de kolde måneder. Derfor er det nu, man skal måle, hvis man vil have det bedste resultat.

Myndighederne anbefaler, at målingen afsluttes senest ved udgangen af april, og da der skal måles i minimum 60 dage, skal målerne sættes op inden udgangen af februar, siger Lennie Clausen, programchef i Realdania.

Se mere om radonmålingerne her  

Kilde: Realdania