Realdanias indsats for at kickstarte byggeriet af seniorbofællesskaber sætter også aftryk i Naturbydelen i Ringkøbing, hvor foreningens datterselskab Realdania By & Byg udvikler og opfører et eksempelbyggeri. Det nye bofællesskab for seniorer skal inspirere andre og samtidig gøre den nye naturbydel endnu mere mangfoldig.

Færre kvadratmeter, mindre havearbejde og nærhed til naboer står øverst på mange seniorers ønskeseddel, når de er på jagt efter deres næste bolig.

Realdania tager hul på udviklingen af et nyt bud på et seniorbofællesskab, der skal udvikle og afprøve nye løsninger til inspiration for udviklingen af seniorbofællesskaber i hele landet. Seniorbofællesskabet bliver opført i Ringkøbings ny naturbydel over de kommende par år og vil efter planen stå klar til indflytning i 2020.

Ambitionen for udviklingen af seniorbofællesskabet er, at den private bolig skal smelte sammen med fællesarealer, naturen og resten af bydelen, for at skabe de bedste rammer for at tage del i fællesskaber.

”Vi går efter, at den private bolig i seniorbofællesskabet måske bliver lidt mindre, end man er vant til. Til gengæld vil vi skabe fælles rammer af høj kvalitet, hvor man kan man tage del i en sjovere og lettere hverdag med andre. Vi kan se, at der er en stor efterspørgsel efter denne type boliger, og vores undersøgelser viser også, at beboere i seniorbofællesskaber oplever højere livskvalitet, øget tryghed og har bedre sociale relationer. Med en stigende andel af ældre og singler i vores samfund kan boliger med fokus på fællesskaber være afgørende for at forebygge ensomhed,” siger Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania.

Naturen som fælles have
I hele Naturbydelen, der ligger direkte ned til Ringkøbing Fjord, bliver der bygget tættere end i traditionelle parcelhuskvarterer. Der bliver private uderum som f.eks. terrasser eller altaner, men ingen private haver. Naturen fungerer som en stor, fælles have. Og netop den fælles natur, der er udviklet før byggeriet af de første huse gik i gang, er en særlig kvalitet ved Naturbydelen, der gør den til et interessant sted at udvikle et nyt bud på fremtidens seniorbofællesskab. I stedet for at luge og slå græs i hver sin lille have, kan man bruge det store naturområde med enge, søer, bærhaver og frugtlunde som et mødested, hvor man kan lave forskellige aktiviteter med sine bofæller og naboer på kryds og tværs af generationer.

Udviklingen af seniorbofællesskabet i Ringkøbings nye naturbydel bliver budt velkommen af Ringkøbing-Skjern Kommune:

”Vi vil gerne tilbyde en bred pallette af boligmuligheder i vores kommune, som passer til forskellige typer mennesker, ønsker og behov hele livet igennem. Mange af seniorerne i vores område er glade for naturen, men vil også gerne tættere på byen og have en overskuelig bolig. Lige præcis den kombination vil seniorbofællesskabet i Naturbydelen rumme, samtidig med, at det bliver et helt nyt bud på denne boform, som måske også kan tiltrække seniorer fra andre dele af landet,” siger Hans Østergaard, kommende borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Seniorbofællesskabet, der vil rumme 16 private boliger, ventes at stå klar til indflytning i 2020.

Kilde: Realdania