Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen lancerer sammen med Naviair et digitalt kort ved navn Droneweb der viser, hvor det ikke er tilladt at flyve med droner.

Anvendelsen af droner er i stadig kraftig vækst i Danmark, og af samme årsag vedtog Folketinget i foråret 2016 en række ændringer af luftfartsloven for at indføre tidssvarende og letforståelige regler for flyvning med droner.

En af de største udfordringer er at sikre, at droner kun flyver, hvor de må flyve. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor arbejdet på en samlet og forenklet information til droneførerne om hvilke luftrumsrestriktioner, der gælder for droner.

Dette arbejde resulterer nu i Droneweb, som er implementeret af Naviair.

Droneweb viser både professionelle og hobby-droneførere samt modelflyvere, hvor man ikke må flyve med droner uden forudgående tilladelse. De forbudte områder er tydeligt angivet på et digitalt kort, der også indeholder en zoom-funktion, så det er muligt at komme helt tæt på ens egen placering.

De viste restriktioner vil både være permanente restriktioner samt midlertidige områder, der kan være aktive i kortere eller længere tid. Droneweb giver droneførerne mulighed for at tjekke informationerne i realtid, umiddelbart inden man skal flyve med sin drone.

Droneweb blev sat i drift den 9. januar 2017 i en prøveversion. Den forventes pr. 1. juli 2017 afløst af en endelig version med yderligere funktionalitet. Droneweb viser kun luftrumsmæssige restriktioner. Der er en række andre regler for droneflyvning, som findes på www.droneregler.dk, hvor der også er et link til Droneweb.

Lodejeres regler for færdsel – herunder start og landing med droner – skal ligeledes respekteres. Droneførere skal altså orientere sig om, hvorvidt lodsejer har opstillet regler for start og landing med droner på sin egen grund.

I spalten til højre ses et eksempel på et kortudsnit fra Droneweb, hvor de grønne områder er naturfølsomme områder (nærmere beskrevet ved BL 7-15), de blå områder er sikringsmæssigt kritiske områder og de røde områder er offentligt godkendte flyvepladser.

Kilde: Trafik-, bygge- og Boligstyrelsen