Pressemeddelelse
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen går sammen med en række organisationer ud med vejledning om bedre og billigere offentlige indkøb.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

– Det er afgørende, at både offentlige indkøbere og private virksomheder udnytter mulighederne i den nye udbudslov. Derfor lancerer vi en omfattende vejledningsindsats, der kan udfolde potentialerne i loven.  Det offentlige køber ind for en milliard kroner hver dag. Der er derfor stort potentiale for, at det offentlige kan få mere kvalitet for pengene ved at lykkes med bedre udbud, hvor private virksomheder konkurrerer på pris og kvalitet.

– Der vil være en indkøringsfase, hvor de nye metoder og regler skal tilegnes og afprøves i praksis. Derfor står vi klar med vejledning om reglerne på bedreudbud.dk. Desuden kommer vi sammen med vores samarbejdspartnere landet rundt i foråret til dialogmøder om den nye udbudslov.

Udbudsloven trådte i kraft 1. januar 2016. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indleder sammen med en række samarbejdspartnere en vejledningsindsats målrettet offentlige indkøbere og private virksomheder. På hjemmesiden bedreudbud.dk kan offentlige ordregivere og virksomheder stille spørgsmål til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens eksperter og finde eksempler og film om brug af loven. Der vil løbende blive lagt vejledninger ud om de konkrete muligheder i loven.

Udbudsloven udkommer desuden i en forkortet og mere letlæselig version. Eksperter fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil desuden rejse rundt i landet og holde møder med offentlige myndigheder og lokale virksomheder for at svare på spørgsmål om udbudsloven.

Alle, der løbende ønsker at følge med i vejledningsindsatsen, kan abonnere på et nyhedsbrev. Tilmelding kan ske her.

Nye muligheder for offentlige indkøb
Udbudsloven trådte i kraft 1. januar 2016 og indeholder en række nye elementer i forhold til de nuværende udbudsregler. Blandt de væsentligste ændringer er:

  • At lovforslaget samler en række regler i én lov og med lovbemærkningerne bidrager til at tydeliggøre forståelsen af reglerne.
  • At reglerne bidrager til at reducere de omkostninger, der er forbundet med udbud for både det offentlige og de private virksomheder.
  • At der gives en væsentligt bredere adgang til at kunne anvende de fleksible udbudsprocedurer, der understøtter dialog og forhandling, og mulighed for at anvende den helt nye udbudsprocedure for innovationspartnerskaber.
  • At reglerne i tilbudsloven for mindre indkøb af varer og tjenesteydelser erstattes af et mere enkelt regelsæt med et krav om, at den offentlige myndighed skal sikre sig, at købet foregår på markedsmæssige vilkår.
  • At rammerne for små og mellemstore virksomheders adgang til at deltage i offentlige udbud forbedres.
  • At virksomhedernes udgifter til dokumentation bliver mindre.

Om kampagnen Bedre udbud
Bedreudbud.dk er en del af Konkurrence- og Forbrugestyrelsens vejledningsindsats om den nye udbudslov. Kampagnen skal øge kendskabet til den nye lov og give inspiration til at anvende de nye muligheder i udbudsloven. Bag kampagnen står en række organisationer fra både ordregiver- og leverandørsiden. Partnerne er gået samme om det fælles mål, at den nye udbudslov skal give anledning til en bedre udbudskultur i Danmark. Udover Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står følgende organisationer bag kampagnen: Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, Foreningen af offentlige indkøbere (IKA), Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Moderniseringsstyrelsen og SKI.
bedreudbud.dk kan du få overblik over mulighederne i den nye udbudslov, finde vejledning og praktiske værktøjer, der kan hjælpe dig med at gennemføre dit udbud. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, når der kommer nye vejledninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere om bedreudbud.dk her.