Sælger du en kemisk blanding med faremærkning til forbrugere eller til professionel brug? Så betyder ændrede EU-regler, at du fra 1. januar 2021 skal indberette oplysninger om kemien til giftinformationscentre i alle de EU-lande, hvor blandingen markedsføres.

Hvis en person har indtaget eller brugt et faremærket produkt forkert, så skal sundhedspersonalet vide, hvilke kemikalier patienten har været i kontakt med. På den måde kan de give den rette behandling. Læs mere på www.gift-info.dk, hvor du finder en vejledning, hvor du kan se dine forpligtelser og som man kan bruge som støtte, hvis man skal i gang med opgaven.

Hvem skal indberette oplysninger?
Er du importør eller downstream-bruger af en kemisk blanding, skal du indberette sammensætnings-oplysninger i alle de medlemslande, hvor blandingen markedsføres. Det gælder også de lande, hvor markedsføringen sker via distributører. Og det gælder uafhængigt af markedsføringsplatformen, dvs. også hvis blandingen f.eks. sælges via et EU-website. Indberetningen skal ske inden blandingen markedsføres. Markedsføring defineres ifølge CLP-forordningen som ”at levere til eller stille til rådighed for tredjemand mod betaling eller gratis”. Import betragtes dermed som markedsføring. Definitionen er den samme som i REACH-forordningen.

Hvilke oplysninger skal du indberette som distributør
Er du distributør, skal du ikke indberette sammensætningsoplysninger, men du anbefales at samarbejde med dine leverandører om at sikre, at blandinger indberettes korrekt. Det kan især være relevant, hvis du sælger en blanding i andre medlemslande end det land, hvor din leverandør har leveret den.

Hvis du som dansk detailhandler f.eks. køber en kemisk blanding fra en tysk leverandør, som har indberettet oplysninger via PCN-portalen, så skal du sikre dig, at leverandøren har angivet, at blandingen sælges i Danmark. Derved bliver oplysningerne nemlig automatisk oversat til dansk. Du kan nu sælge blandingen videre som distributør uden selv at skulle indberette oplysninger.
Sælger du et private label-produkt, hvor du alene ændrer på produktets etiket, er du ikke downstream-bruger men distributør og har derfor som udgangspunkt ikke pligt til at indberette oplysninger. Du har dog stadig ansvar for, at produktet overholder reglerne. Det betyder, at du enten kan bede din leverandør om at indberette oplysningerne eller selv gøre det.

Hvilke blandinger skal indberettes?
På sigt skal alle blandinger indberettes, hvis de er klassificeret som farlige på grund af deres sundhedsvirkninger eller fysiske virkninger. Det gælder uanset mængde, og uanset om det er til privat, professionel eller industriel brug.

En række blandinger er dog undtaget fra oplysningspligten. Det gælder blandinger, der kun er klassificeret som miljøfarlige eller som gasser under tryk og eksplosiver, radioaktive blandinger, blandinger underlagt toldkontrol, blandinger til videnskabelig forskning og udvikling, medicinske og veterinære produkter, kosmetiske produkter, medicinsk udstyr samt fødevarer og foderstoffer.

Hvornår skal oplysninger indberettes?
De ændrede regler for indberetning af sammensætningsoplysninger indfases trinvis. Tidsfristen afhænger af anvendelsen og slutbrugeren af blandingen. Fristen for blandinger, der sælges til forbrugere og til professionel brug er 1. januar 2021. For blandinger, der sælges til industriel brug, er tidsfristen 1. januar 2024.

Hvis en blanding sælges til flere anvendelser, f.eks. både til professionel og industriel brug, vil den tidligste frist gælde begge anvendelser. Tidsfristerne gælder for markedsføring af blandingerne. Det betyder f.eks., at blandinger, der er importeret til EU før 1. januar 2021, og som ligger på lager, skal indberettes inden de sælges videre til detailhandlen.

I dag skal virksomheder anmelde produkter til professionel brug i Produktregistret hos Arbejdstilsynet. De kan også frivilligt indberette oplysninger om produkternes sammensætning til Miljøstyrelsens produktinformation under virk.dk. Ændrede EU-regler betyder imidlertid, at du fra 1. januar 2021 skal indberette oplysninger om kemien til giftinformationscentre i alle de EU-lande, hvor blandingen markedsføres. Fristen gælder for dig, der sælger produkter til forbrugere eller til professionel brug.

Indberetningen skal ske via den europæiske PCN-portal i et PCN-standardformat. PCN står for Poison Centres Notification. En af fordelene ved at bruge PCN-portalen er, at du kan indsende oplysninger til flere medlemsstater ved én samlet indberetning. Samtidig kan du indberette på dit foretrukne sprog, hvorefter oplysningerne automatisk oversættes til de officielle sprog i de lande, hvor blandingen markedsføres.

Miljøstyrelsen anbefaler, at du går i gang med det samme, da det kan tage tid at forberede de oplysninger, du skal indberette.

Læs mere på gift-info.dk, hvor du finder du en vejledning, du kan bruge som støtte, når du skal i gang med opgaven.