Pressemeddelelse

Brancheforeningen Danske Byggecentre er helt på linje med Claus Hjort Frederiksen i hans vurdering af, at det kan give god mening at udvide BoligJobordningen.

Beskæftigelseseffekten vokser hurtigere end fradragets størrelse
Hvis regeringen øger fradraget, så det nærmer sig niveauet i Sverige, må man forvente, at beskæftigelseseffekten bliver større end fradragets forøgelse. Det skyldes, at fradraget i dag trods alt er ganske beskedent – særligt i forhold til omkostningerne til energirenovering. For mange er det simpelthen for lidt til at kunne igangsætte større renoveringsprojekter, selvom de gerne ville.

– Det er rigtig gode takter fra Claus Hjort Frederiksen. Selvom vi er rigtig glade for, at ordningen er videreført med et grønt sigte, har vi været noget skeptiske ved beløbets størrelse. Selvom vi ved at blot muligheden for at få fradrag, får mange til at igangsætte renovering, er vi overbevidste om, at beløbets størrelse for manges vedkommende ikke er stort nok til at kunne igangsætte energirenovering, siger adm. direktør Palle Thomsen.

Beskæftigelseseffekten er allerede acceptabel
Det vakte stor opmærksomhed, at skatteministeren i sidste uge vurderede, at beskæftigelseseffekten kun er på 600 personer. Problemet med den evaluering er, at den forudsætter, at forbrugerne udelukkende flytter indkomst fra andet forbrug. Men Dansk Byggeri undersøgte dette i maj. De kom frem til, at omkring 70 % af dem, der har brugt ordningen, har brugt opsparede midler til at gennemføre de fradragsberettigede ydelser. Det vil sige, at der er kommet flere penge ud i økonomien, og efterspørgslen generelt er derfor større end evalueringen antager.

– Vi mener ikke, at de præmisser giver et retvisende billede af, hvordan det faktisk forholder sig. Både vores erfaringer og undersøgelsens resultater viser, at folk bruger af opsparingen, når de benytter BoligJobordningen, således er efterspørgslen meget større end den skatteministeriet kommer frem til, siger adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre Palle Thomsen.

Strukturelle fordele
Ifølge skatteministeriets evaluering, har BoligJobordningen reduceret sort arbejde med fem procent. Omregnet i kroner bliver det til ca. 800 mio. kr. alene inden for bygge og anlæg.

Samtidig ser ordningen ud til at være en af de mest effektive måder til at få danskerne til at energirenovere. Som det har været beskrevet mange steder, er cirka en tredjedel af fradragene i den gamle BoligJobordning givet til energirenovering.

– Udover at skabe beskæftigelse her og nu er det tydeligt, at ordningen bidrager meget positivt til at reducere sort arbejde – som ikke blot er skadeligt for økonomien, men også for de, der benytter sig af den, fordi de reelt står uden reklamationsret, hvis håndværkeren sjusker. Samtidig er det åbenlyst, at BoligJobordningen er langt det mest effektive værktøj til at få danskerne til at energirenovere, siger Palle Thomsen.

Yderligere information
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk