PRESSEMEDDELELSE

Erhvervsstyrelsen har med bidrag fra Skatteforvaltningen gennemført en undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt og betydningen af revision og andre revisorydelser for regnskabskvalitet og skatte- og momsbetaling. Undersøgelsen kommer på baggrund af at debatten omkring virksomhedernes skattegab er blusset op, og det er blevet sat sammen med de lempelser af revisionspligten, der er gennemført.

Undersøgelsen viser, at revisionspligt ikke har signifikant betydning for antallet af fejl i virksomheders årsregnskaber eller skatteangivelser. Der er heller ingen signifikant forskel på det gennemsnitlige skattegab for selskaber med og uden revideret årsregnskab. Det samme er gældende for selskaber med og uden bistand fra godkendt revisor.

“Til gengæld glæder det mig, at undersøgelsen på den anden side viser, at den lempede revisionspligt i 2017 blev estimeret til at have sparet de virksomheder, som har mulighed for at fravælge revision 1,6 mia. kr. i revisorhonorarer”, siger Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.

“Med denne undersøgelse i hånden ser vi ingen grund til at indføre revisionspligten, da den tydeligvis ikke har nogen signifikant effekt på skatteindbetalingerne. Når virksomhederne samtidig sparer 1,6 mia. i bøvl vil en indførelse af revisionspligten blot fungere som endnu et administrativt tiltag, der besværliggør det at drive virksomhed i Danmark”, udtaler Palle Thomsen.

Der skal fokus på de brodne kar
Der vil desværre altid være virksomheder der vil forsøge at tjene penge på uærlig vis, uanset om der kommer revisionspligt eller ej. Det er derfor vigtigt at der kommer et øget fokus på de virksomheder, der tidligere har lavet bevidste fejl i deres skatteangivelse fremfor at kigge på alle virksomheder over en kam.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk