Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen reviderer gebyrbekendtgørelsen på byggeområdet for 2020. Bekendtgørelsen fastsætter gebyret for byggeskadeforsikring og for ansøgninger til kommunalbestyrelser efter byggeloven, samt gebyret for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Der er høringsfrist den 20. november 2019.

Gebyret for byggeskadeforsikring fastholdes på 0 kr. i 2020 med henblik på at nedbringe opsparingen i ordningen.

Gebyret for ansøgninger efter byggeloven, som betales til kommunalbestyrelser, bliver reguleret fra 1.048 kr. i 2019 til 1.062 kr. i 2020.

Gebyret for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand faktureres i 2020 fortsat efter regning på baggrund af styrelsens tidsforbrug. Timesatsen reguleres til 650 kr. i 2020 fra 1.350 kr. i 2019.

Læs høringsmaterialet her.