Trafik- og Byggestyrelsen har meddelt, at det nye testkrav for bly på 5 µg fra 1. april 2016 kun vil gælde for de godkendelser, der udstedes fra den 1. april 2016 og frem, men ikke for de eksisterende godkendelser.

Som følge af den ændrede praksis foretages der derfor følgende rettelser i Nyhedsbrev nr. 1 af 5. februar 2016:

Igangværende ansøgninger
For ansøgninger, hvor godkendelse udstedes fra og med den 1. april 2016, skal ansøgningen indeholde dokumentation for, at den ansøgte byggevare overholder det nye testkrav for bly. Hvis kravet ikke kan overholdes, bedes ansøger meddele sekretariatet, om der vil blive fremsendt yderligere dokumentation for, at det nye testkrav for bly overholdes, om byggevaren vil blive ændret, eller om ansøgningen skal bortfaldes. Sekretariatet kan kontaktes her. Hvis byggevaren ændres markant, anbefales det, at der indsendes en ny ansøgning, og at den gamle bortfaldes.

Gældende godkendelser
I de godkendelser, hvor der er indsat en betingelse om, at den godkendte byggevare eller komponenter heri skal overholde det skærpede testkrav for bly fra 1. april 2016, og der skal indsendes dokumentation herfor, bortfalder denne betingelse. Sekretariatet vil skrive særskilt herom til de godkendelsesindehavere, dette vedrører.

Kilde: www.godkendttildrikkevand.dk