Med 1.400 skoleelever på besøg i 36 byggecentre landet over i første halvår af 2017 og med 220 interesserede UU-vejledere til vore møder må den seneste rekrutteringsindsats siges at være en stor succes. Den følges nu op med en ny rekrutteringskampagne med opstart i november 2017.

På årets Byggecenterdag den 12. januar 2017 havde 13 byggecentre landet over besøg af 372 skoleelever fra 8.,9. og 10. klasse fra nærliggende skoler.

For de skoler, der ikke kunne afsætte tid til et besøg den 12. januar, blev der efterfølgende arrangeret besøg i yderligere 23 byggecentre, hvor 1.034 elever og deres lærere deltog. Nogle af besøgene havde deltagelse af store grupper af elever, den største bestod af 150 elever.

Der har generelt været stor begejstring for besøgene blandt deltagerne – såvel eleverne som deres lærere. Vi har blandt andet fået denne udtalelse fra en lærer:

”Det kom bag på os lærere, hvor mange uddannelsesmuligheder der var. Eleverne var positivt overraskede, måske fordi de ikke rigtig havde nogle forventninger eller kun negative. Der var flere af især 8. klasserne, der snakkede om at komme i praktik derude eller arbejde der i fritiden. For 7. og 8. klasserne var det virkelig en øjenåbner”.

Og en UU-vejleder udtaler:

”Vi takker mange gange for et godt besøg. Eleverne var tilfredse med besøget, som var informativt og godt planlagt: der var en lærling som fortalte om sin uddannelse, der var generel info om kæden og specifik info om byggecentret. Allerbedst var der indlagt en quiz med flotte præmier: her måtte eleverne komme rundt i virksomheden for at finde svar selv. Vi håber, at vi næste år må vende tilbage igen”.

UU-vejledermøder i byggecentre
Årets kampagne inkluderede også en række arrangementer, hvor UU-vejledere fik mulighed for at besøge et byggecenter. Der har været afholdt seks arrangementer rundt i landet: Odense, Helsinge, Hobro, Næstved, Haderslev og Lyngby. I alt 43 UU-vejledere deltog.

Tilbagemeldingerne fra byggecentrene har blandt andet været:

”Det var en meget opmuntrende oplevelse. Det mest slående var, hvor interesserede UU-vejlederne var, og hvor glade de var for at komme ud på besøg i en virksomhed”.

”Konceptet er godt, arbejdet med at gennemføre arrangementet har været overskueligt. De to elever, der medvirkede som oplægsholdere, var så stolte af deres arbejdsplads, at de var svære at få til at holde inde. Det har helt klart gjort indtryk på de deltagende UU-vejledere at komme rundt i hele virksomheden og opleve, hvor stor og mangesidig en forretning, der er tale om. Det var helt klart ambassadører for karrieremulighederne i branchen, der tog fra mødet”.

Besøg hos UU-vejledere
I slutningen af 2016 og begyndelsen af 2017 sendte Danske Byggecentre to konsulenter på besøg hos UU-vejledningerne i hele landet for at præsentere karriere- og uddannelsesmulighederne i branchen. 12 UU-vejledninger blev besøgt med et samlet deltagerantal på 177.

Konsulenterne er gennemgående blevet mødt af opmærksomme, positive og lydhøre UU-vejledere, der er en vigtig målgruppe, hvad angår rekruttering af elever.

Rekrutteringskampagne ruller igen
Succesen følges nu op med en ny rekrutteringskampagne med opstart i november 2017, hvor byggecentrene igen indbyder elever fra 8., 9. og 10. klasse til besøg i deres forretninger.

Også UU-vejledere indbydes igen til besøg i et byggecenter, og der arrangeres møder med de UU-vejlederkontorer, som ikke blev besøgt i første halvdel af 2017.

Kampagnen understøttes af www.karriere-stigen.dk og tilhørende app. Ligesom der er udarbejdet en karrierestige-folder, se den her.