Danske Byggecentre arbejder for at udbrede kendskabet til uddannelses- og karrieremulighederne i branchen.
I branchen er vi ikke i tvivl: De danske byggecentre byder på masser af gode arbejdspladser med en varieret, spændende og udfordrende vifte af opgaver og fine muligheder for udvikling og karriere. På den baggrund skulle man tro, at de erhvervsuddannelser, som retter sig mod branchen, er voldsomt efterspurgte. Desværre er det ikke tilfældet. Det skyldes måske, at unge mennesker, der står for at skulle beslutte sig for en uddannelse, ikke er så opmærksomme på vor branche, som den kunne fortjene.

UU-vejledere – vigtig målgruppe
For at gøre noget ved dette problem har Danske Byggecentre arbejdet med rekrutteringskampagner i nogle år, et arbejde som er blevet videreført i 2016 og begyndelsen af 2017. I den seneste runde har vi fokuseret specielt på en lille og velafgrænset, men vigtig gruppe – nemlig landets såkaldte UU-vejledere. De er kommunalt ansatte, som skal støtte og vejlede unge mennesker i valg af uddannelse. For at øge deres kendskab til mulighederne i vor branche har vi ansat to konsulenter til at tage rundt på besøg på UU-vejledningskontorer over hele landet.

Den østdanske konsulent er en pensioneret trælastdirektør, Per W. Andreasen, som vi har ansat med støtte fra ØTD. Han har været på besøg otte steder på Sjælland og Fyn. Vor jyske konsulent er tidligere forstander på Mommark Handelskostskole, Jens Schultz. Han har været på besøg syv steder i Jylland.

Der har desuden været afholdt UU-vejleder møder i en række byggecentre rundt i landet, hvor UU-vejlederne har fået god indsigt i hverdagen i et byggecenter og de muligheder, der er for de unge.

Årets Byggecenterdag
En anden vigtig del af kampagnen er Årets Byggecenterdag. I år var det som udgangspunkt 12. januar 2017 – rettet mod at nå elever i folkeskolens ældste klasser og deres lærere.

Mere end halvdelen af vores medlemmer har bakket kampagnen op ved at tilbyde at påtage sig rollen som værter. I år var alle besøg aftalt på forhånd, for at undgå en gentagelse af situationen i februar 2016, hvor mange medlemmer havde forberedt sig på at få besøg, blot for at opleve, at der ikke dukkede en eneste gæst op.

I år har grupper af elever i selskab med deres lærere besøgt omkring 30 byggecentre. Den største gruppe på Byggecenterdagen var på 102 elever – fire hele skoleklasser og deres lærere, og senest er tre UU-vejledere i Sønderjylland gået sammen om at invitere alle deres 8. klasser, i alt 450 elever, på besøg i et byggecenter. Besøgene fordeles over tre byggecentre det næste stykke tid.

Ikke alle skoler havde mulighed for at deltage i Byggecenterdagen den 12. januar. Der pågår derfor fortsat planlægning af en lang række yderligere besøg. I alt får vi fornøjelsen af at byde mere end 1.200 elever velkomne i vore byggecentre, og det er vi godt tilfredse med.

Praktikgaranti
Vor praktikpladsgaranti har givet genlyd hos UU-vejlederne. Det bekræfter os i, at ideen er rigtig, men forpligter os selvfølgelig også til at være klar til at leve op til den i praksis. Vi forventer, at vi vil blive testet på dette i 2017 i takt med, at UU-vejlederne begynder at fortælle eleverne om denne mulighed.