Regeringen nedsætter bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder fra 15 % til ca. 5 % frem mod 2020. Samlet set afsætter regeringen 3,1 mia. kroner i perioden. Dermed forbedres vilkårene for virksomheder, der står over for et generationsskifte, markant. De generelle vilkår skal være bedre for de familieejede virksomheder, når virksomheden overdrages til et nyt familiemedlem. Derfor er regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om at nedsætte bo- og gaveafgiften, så de familieejede virksomheder kan få bedre rammer for at fastholde danske arbejdspladser henover et generationsskifte. Lempelsen træder i stedet for en genindførelse af formueskattekursen.

– De familieejede virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv. De skaber vækst og udvikling af danske arbejdspladser. Det har derfor været en klar politisk prioritet for regeringen at sikre bedre vilkår for de danske virksomheder, som står over for et generationsskifte. Derfor er jeg glad for, at vi har fået landet en aftale, som er markant mere ambitiøs, end vi havde regnet med, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Som led i finanslovsaftalen for 2016 sænkes bo- og gaveafgiften gradvist fra de nuværende 15 % til ca. 5 %i 2020. I 2016 er der afsat 200 mio. kr. til at tage det første skridt, og det beløb stiger til 1 mia. kroner i 2020. Samlet set afsættes 3,1 mia. kroner til formålet i perioden.

– Der er tale om en markant lettelse, som her og nu vil gøre en stor forskel for danske virksomheder, der står over for et generationsskifte. På sigt ønsker regeringen imidlertid at gå endnu længere, så vi medvirker til, at danske virksomheder forbliver på dansk hænder, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Regeringen vil præsentere en konkret model i første halvår af 2016. Modellen vil blandt andet indeholde værnsregler, som skal sikre, at nedsættelsen af bo- og gaveafgiften målrettes erhvervsvirksomheder og ikke overdragelse af formuer i al almindelighed.

Faktaark om nedsættelse af bo- og gaveafgiften kan læses her.

Kilde: skm.dk