300 danskere dør årligt, fordi de udsættes for radioaktiv stråling i deres hjem. Problemet er radon, som er en radioaktiv gas, der kan trænge ind i familiehuse fra undergrunden. Det er blot ét af de mange indeklimaproblemer, som truer folkesundheden – og som gør, at Realdania nu lancerer et strategisk initiativ for fremme af et godt indeklima.

Fra den 19. januar og fire uger frem gennemførte Realdanias datterselskab Bolius en oplysnings-pilotkampagne på Bornholm, der skal skærpe husejeres opmærksomhed på radon. Kampagnens formål var at få bornholmerne til måle radonniveauet i deres hjem og søge råd til, hvordan de kan gøre noget ved problemet, hvis det er for højt.

Realdania sætter fokus på radonstråling som et af flere aktiviteter for at fremme et godt indeklima og dermed folkesundheden. Radonstråling er samtidig en problemstilling, som i dag ikke har den store opmærksomhed blandt boligejere. I modsætning til for eksempel i Sverige, hvor radonniveauet generelt er højere, men hvor bygningsreglementet og et større kendskab til, hvordan man undgår radonstråling betyder, at antallet af dødsfald er lavere end i Danmark målt i forhold til befolkningstal.

Et godt indeklima – nyt Realdania-initiativ
Indeklima er en væsentlig samfundsmæssig problemstilling, der har stor indflydelse på folkesundheden. Realdania har derfor valgt at gøre kampen for det gode indeklima til et særligt fokusområde for en strategisk indsats. En indsats der løber over de kommende år.

Målet er at understøtte udvikling af et godt indeklima særligt i forbindelse med de kommende års energirenovering og energioptimering af byggeriet. Derudover er det målet at sætte fokus på sundhedsmæssige problemer i indeklimaet såsom f.eks. støj, dagslysproblemer, skimmelsvamp, afgasning fra materialer, radon og sundhedsskadelige partikler.

Ud over radon-pilotkampagnen har Realdania også igangsat et eksperimentbyggeri i Holstebro, der blandt andet skal undersøge, hvordan indeklima påvirkes af byggemateriale, -metoder og ventilationsforhold. Et tredje aktuelt projekt er Be-Ready, som undersøger indeklimaforhold før og efter gennemførte energirenoveringer.

Realdanias nye initiativ bygger videre på erfaringerne fra bl.a. Realdania-forskningscentret CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger), hvor landets førende indeklimaeksperter gennem de seneste fem år har arbejdet sammen på tværs af forskningsinstitutioner.

Kilde: Realdania, www.realdania.dk