Realdanias ildsjælekampagne har været en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til mange frivillig-projekter over hele landet. Nu har Realdania besluttet at fortsætte kampagnen med yderligere tre ansøgningsmuligheder, hvortil der afsættes nye 45 mio. kr.

Fra et nyt mobilt udekøkken i det almene boligbyggeri Bispehaven i Aarhus til udvikling af Hørvævsmuseet i Glamsbjerg på Fyn. Og fra istandsættelsen af den urørte 1950’er-biograf Dagmar Bio i Herning til åbning af det ikoniske Knippelsbrotårn i København for offentligheden. Sådan lyder blot nogle få af de mange frivillige projekter, som Realdania har givet en økonomisk håndsrækning gennem tiden. Det begyndte med støtte til enkeltstående projekter og er i dag et målrettet indsatsområde – i regi af kampagnen Underværker.

Siden 2011 har Realdania med en ildsjælekampagne målrettet støttet frivillige projekter i det byggede miljø og har derigennem modtaget en strøm af gode idéer fra hele landet. På baggrund af erfaringerne fra ildsjælekampagnen Underværker har Realdania nu besluttet at forlænge med tre yderligere ansøgningsrunder.

”Vores erfaringer viser, at idéerne og det frivillige engagement stortrives og skaber resultater i både land og by. Når de er bedst, er ildsjælene pionerer, der skaber nye løsninger, får øje på muligheder og blinde pletter i lokalsamfundet – og de gør noget ved sagen. Som samfund kan vi slet ikke undvære dem, og derfor skal vi selvfølgelig fortsætte Underværker-kampagnen og være med til at gøre ildsjælenes drømme til virkelighed,” siger Christian Andersen, projektchef i Realdania.

Underværker letter vejen fra idé til virkelighed
Erfaringerne fra Underværker-kampagnen peger blandt andet på, at støtten fra kampagnen har været en kærkommen saltvandsindsprøjtning. Til trods for at det ofte er uprøvede kræfter, som står bag, kommer så godt som 100 procent af de udvalgte projektidéer i mål.

Støtten til ildsjælene bliver også set som en anerkendelse, som bestyrker de frivillige kræfters tro på deres idé og gør det nemmere at rejse yderligere finansiering – i gennemsnit er Realdanias støtte blevet tredoblet i medfinansiering fra anden side. Og ikke mindst ved vi fra tidligere undersøgelser, at i en overvejende del af de realiserede projekter fremhæver projektejerne øget fællesskab som et af de vigtigste resultater, udover at der lægges vægt på de nye og bedre rammer for frivillige aktiviteter.

Starten på Underværkers næste ansøgningsrunde bliver til efteråret 2018. Har man en god idé til et projekt, kan man holde øje med offentliggørelsen af næste ansøgningsrunde på Realdania.dk, på Facebook.com/undervaerker eller ved at tilmelde sig kampagnens nyhedsbrev på www.underværker.dk.

Fakta
Om Underværker

Mens nogle ildsjæle drømmer om at udvikle rammer for udsatte medborgere, ser andre nye muligheder i en gammel bygning eller har en god idé til eksperimenterende løsninger for bæredygtigt byggeri. Og andre igen ønsker at skabe nye steder, der styrker og udvikler lokal livskvalitet og fællesskab – i byen eller på landet.

Samarbejdet med frivillige og ildsjæle har altid været vigtigt for Realdania og begyndte med støtte til enkelstående projekter. Siden 2011 har Realdania i kampagneregi støttet 207 projekter med mere end 90 mio. kr.

Kampagnens formål er at gøre det nemmere for ildsjæle at føre gode idéer ud i livet. Underværker bidrager både med økonomisk støtte til at udvikle og føre projekter ud i livet og med netværk og hjælp til at styrke sin idé.

Med kampagnen er seks ansøgningsrunder hidtil gennemført, hvor frivillige kræfter kunne byde ind med deres projekter, og nu er altså tre yderligere ansøgningsrunder på vej.

Erfaringerne viser overordnet, at Underværker er en overordentlig vellykket kampagne, som – efter hensigten – har lettet de frivillige projekters vej fra idé til virkelighed. Helt konkret viser det sig:

  • At de udvalgte projektidéer næsten altid bliver ført ud i livet. Ud af i alt 207 støttede projekter er kun tre faldet fra.
  • At støtten fra Underværker skaber værdi, fordi den bidrager med økonomi, som løfter lokalområdets fysiske omgivelser og giver ildsjælene mod på at lægge flere frivillige timer i projektet.
  • At støtten fra Realdania bliver opfattet som et kvalitetsstempel, som gør det lettere at rejse yderligere finansiering fra andre fonde, kommune og sponsorater. I gennemsnit er det lykkedes for de frivillige kræfter at dække 70 procent af deres samlede udgifter til projektet andre steder.
  • At der er en god geografisk spredning i projekterne, som fordeler sig over hele landet.

Læs mere og se alle projekter på www.underværker.dk.

 

Kilde: Realdania