Tre ældre villaer og tre testfamilier danner ramme om et nyt indeklimaprojekt igangsat af Realdania By & Byg. Indsatsen skal gøre danskerne klogere på, hvordan det gode indeklima fremmes, når boligen renoveres, og den er en del af Realdanias arbejde for at fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri.

Sundt indeklima – også i ældre villaer
Realdania By & Byg afsluttede i sommers et innovativt og eksperimenterende nybyggeri ”Sunde Boliger” i Holstebro, hvor nyeste forskning indenfor indeklima er blevet afprøvet i praksis. En række indeklimaløsninger er blevet testet og målt og nu overføres de mange resultater og metoder fra nybyggeriet til det eksisterende byggeri via et nyt indeklimaprojekt ”Sunde Boliger – Renovering”.

Selskabet har netop købt tre ældre og tidstypiske huse i Randers: en bungalow fra 1937, en murmestervilla fra 1953 og et parcelhus fra 1962. Hver især repræsenterer de nogle af de skavanker, som typisk ses i huse fra denne periode, og som påvirker husenes indeklima. Det første Bygningsreglement med isoleringskrav udkom i 1979, og derfor har en række boliger fra før 1979 problemer med træk, fugt og et højt varmeforbrug. Hele 65% af alle enfamilieshuse i Danmark – svarende til 740.000 huse – er opført før 1979.

Nyeste forskning fra blandt andet forskningscenteret CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger) viser dog, at et sundt indeklima ikke kun er et spørgsmål om at undgå træk, fugt og skimmelsvamp. Vores egen adfærd i boligen – f.eks. madlavning, brug af stearinlys og brændeovn – kan give sundhedsskadelig partikelforurening i vores bolig, og afdampning af kemikalier fra f.eks. byggematerialer, møbler og rengøringsmidler medvirker også til et dårligt indeklima *.

Det eksperimenterende nybyggeri i Holstebro har vist, hvordan man omsætter nyeste viden om indeklima til konkrete indeklimaforbedringer. De innovative og afprøvede indeklimaløsninger fra Holstebro bliver derfor integreret i Realdania By & Bygs nye indeklimaprojekt i Randers.

Indeklima indtænkes i renoveringen
Målet for det nye indeklimaprojekt i Randers er at give boligejere af ældre huse samt byggebranchen konkrete råd og praktiske vejledninger til indeklimaforbedringer. Forbedringerne kan med fordel indtænkes, hvis man alligevel står foran en renovering af boligen, eller hvis man generelt ønsker at forbedre sit indeklima og sikre sin familie et sundt hjem. Indeklimaforbedringerne kan også have den positive sidegevinst, at energiforbruget i boligen sænkes.

”Vi ønsker at skabe sundere rammer for de mange danskere, som bor i ældre huse. Ved at teste konkrete indeklimaløsninger ønsker vi at kunne udarbejde råd og anbefalinger til både boligejere og byggebranchen til, hvordan man fremover kan indtænke et sundt indeklima i renoveringen, fortæller Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg”.

Tre familier skal teste indeklimaforbedringer
I det nye år flytter tre familier ind i de tre huse i Randers. Igennem en sæson måles boligernes aktuelle indeklimatilstand (for eksempel skimmelsporer, temperaturforhold, luftskifte og partikelforurening). Herefter gennemføres indeklimarenoveringen af husene, og husenes indeklima måles igen i løbet af endnu en sæson. Når der på denne måde er indsamlet data før og efter indeklimaforbedringerne, vil det være muligt at se, om der skabes den forventede forskel og dermed få afprøvet, hvilke løsninger der mest effektivt formår at forbedre indeklimaet.

Interesserede husejere og aktører i byggebranchen kan både undervejs og til slut besøge de tre huse. Derudover udgiver Realdania By & Byg en midtvejsrapport og en slutrapport om projektet. Interesserede kan læse mere om projektet her.

* Se CISBOs rapport “Indeklima og sundhed i boliger” her.

Om projektet
Projektet ”Sunde Boliger Renovering” gennemføres af Realdania By & Byg, som har købt tre ældre og tidstypiske huse i Randers. Husene gennemgår efterfølgende en renovering med fokus på at forbedre indeklimaet. Da Realdania By & Byg ikke er en kommerciel virksomhed sikres en uvildighed i forhold til valg af materialer, produkter og løsninger og tilrettelæggelse af tests.

Projektet ”Sunde Boliger Renovering” er en del af Realdanias bredere arbejde for at sikre danskerne et godt indeklima. Et arbejde der bl.a. også omfatter skolernes indeklima og indeklima i børneværelser.

Projektets forløb ser således ud:

  • 2018: De tre huse klargøres til indflytning og udstyres med måleapparater.
  • Forår 2019: De tre testfamilier flytter ind.
  • Forår 2019 – forår 2020: Måleperiode 1 – danner referenceramme.
  • Forår 2020: Midtvejsrapport – hvordan ser indeklimaet ud hos tre almindelige familier?
  • Forår 2019 – sommer 2020: Indeklimaforbedringer.
  • Efterår 2020 – forår 2021: Måleperiode 2.
  • Forår 2021: Publikation, anbefalinger m.v.

Efter endt projekt sælges husene igen med forkøbsret for lejerne.

Indeklimaviden
I projektet baserer Realdania By & Byg sig på nyeste viden, blandt andet fra:

  • CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger, Realdania-støttet forskningscenter, som eksisterede fra 2009-2016).
  • Bolius Boligejeranalyse (Bolius gennemfører hvert år mere end 3.000 gennemførte interviews blandt boligejere).
  • Realdania By & Bygs eksempelbyggeri Sunde Boliger i Holstebro, som blev afsluttet i sommeren 2018. Projektet Sunde Boliger danner bro mellem forskning og praksis og har afsøgt muligheder for et bedre indeklima med afsæt i byggematerialer, byggemetoder og teknologi.

Om Realdania By & Byg
Realdania By & Byg er et helejet Realdaniaselskab, som fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling.

Læs mere om Realdania By & Byg på her.
Se projektet Sunde Boliger Renovering her.

 

Kilde: Realdania