Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet en radonhandlingsplan, som der afsættes 2,4 mio. kr. til implementering af initiativer i 2018-2019.

Den danske indsats for reduktion af radonudsættelsen hviler på mere end 30 års samarbejde mellem offentlige myndigheder med bidrag fra private aktører, og omfatter tiltag med effekt på områder, som over tid kan forventes at bidrage til en samlet reduktion af radonudsættelsen i Danmark.

Radon er en radioaktiv gas, der findes i jorden, som hverken kan ses eller lugtes. Radon kan trænge ind i en bygning gennem utætheder i terrændækket og bygningens fundament og har betydning for bygningens indeklima.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har på vegne af transport-, bygnings- og boligministeren udarbejdet en radonhandlingsplan, der skal styrke den langsigtede indsats mod radon.

Sammen med Realdania, Grundejernes Investeringsfond (GI) og Landsbyggefonden (LBF) har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indgået en partnerskabsaftale om finansiering og implementering af en lang række af handlingsplanens andre initiativer, der skal integrere viden om radon og erfaring på området på tværs af samfundets sektorer.

Følg med her for status på handlingsplanens initiativer.

 

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen