Selvom Byggevareforordningen (CPR) bliver en del af lovgivningen i alle EU lande pr. 1. juli 2013, vil alle lande stadig have deres egne regler for anvendelse af byggevarerne.

I Danmark har reglerne udspring i Bygningsreglementet (BR10) på byggeområdet.

CPR medfører et krav om, at alle lande etablerer et Produktkontaktpunkt, hvor virksomheder fra udlandet kan spørge ind til, hvilken lovgivning der er på specifikke anvendelsesområder.

I Danmark har man siden 2007 kunne spørge www.byggevareinfo.dk om, hvilke regler der er gældende.

På det danske Produktkontaktpunkt, som har fungeret siden marts 2012 har udenlandske leverandører altså mulighed for at få hjælp.