Pressemeddelelse

Ekspertudvalget om arbejdsmiljø afleverede den 1. oktober sine anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats til regeringen.

Hos Danske Byggecentre støtter vi op om ekspertgruppens anbefaling om en bedre og mere forståelig arbejdsmiljøregulering. Det er vores opfattelse, at arbejdsmiljøreguleringen kan variere alt efter hvilken landsdel reguleringen bliver udført, derfor mener vi, at det er vigtigt med klarere og enklere regler, som fortolkes ens over hele landet.

Vi mener også, at det er positivt med øget vidensproduktion om arbejdsmiljø, og en mere sammenhængende formidling af denne viden til arbejdspladserne. Det skal ikke være en hemmelighed, hvad der er godt arbejdsmiljø.

Derfor er det også positivt med ekspertgruppens anbefaling om en mere proaktiv kommunikationsindsats fra arbejdstilsynets side.

Håber på mere effektiv regulering
Ekspertudvalget skriver i deres anbefalinger, at de gerne ser en mere målrettet myndighedsindsats, hvor reguleringen skal målrettes de arbejdspladser, der har de største problemer og risiko for arbejdsmiljøet.

Hos Danske Byggecentre er vi helt enige i, at der ikke er nogen grund til gang på gang at besøge de virksomheder, som ikke har en historik med at have problemer med arbejdsmiljøet. Disse besøg giver en række administrative byrder, som kunne være undgået med en mere effektiv tilgang. Siger Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.

Mere fokus på rådgivning
Således ser man det i markedet som en stor administrativ byrde at have besøg af arbejdstilsynet. Det ville have klædt ekspertudvalget at anbefalingerne kom tættere på en decideret kultur, hvor man har fokus på at hjælpe og vejlede virksomheder, fremfor den ”straffekultur”, der i øjeblikket husere hos arbejdstilsynet.

Derfor mener vi ikke, som ekspertudvalget skriver, at der er behov for højere straffe som incitament for at forebygge arbejdsmiljøproblemer. Vi mener, at højere fokus på rådgivning og vejledning vil give en større effekt.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk