Beskæftigelsesministeren ønsker at få sat arbejdsmiljøet højere op på den politiske dagsorden. Derfor har hun inviteret Arbejdsmiljørådet til dialog om, hvordan arbejdsmiljøindsatsen kan prioriteres og styrkes, så den i endnu højere grad bidrager til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Arbejdsmiljørådet mødtes med beskæftigelsesministeren den 19. marts 2014. Formand for Arbejdsmiljørådet, Lisbeth Lollike, fortæller

– Vi har haft en konstruktiv dialog med ministeren om nogle konkrete tiltag, der kan styrke arbejdsmiljøindsatsen, så vi sammen kan realisere 2020-målsætningerne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Jeg er glad for den enighed, der er i Arbejdsmiljørådet om retningen for denne vigtige indsats.

Styrket arbejdsmiljøindsats på de danske arbejdspladser
På mødet blev det drøftet, hvordan man kan styrke Branchearbejdsmiljørådenes rolle i arbejdsmiljøindsatsen, og hvordan man kan styrke Arbejdstilsynets tilsynsindsats gennem en øget prioritering og revidering af det risikobaserede tilsyn. Arbejdsmiljørådet og ministeren var enige om at et dårligt arbejdsmiljø aldrig må blive et konkurrenceparameter. Rådet anbefalede i den forbindelse ministeren, at hun har fokus på virksomheder der begår alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Alvorlige overtrædelser der kan koste liv, førlighed og arbejdsevne hos de ansatte. Arbejdsmiljørådet anbefalede også ministeren at lære af og bygge videre på erfaringerne fra det tætte samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljørådet og Branchearbejdsmiljørådene, og at der i den forbindelse skabes et tættere og forpligtende samarbejde om de særlige tilsynsindsatsers tilrettelæggelse og gennemførelse.

Læs Arbejdsmiljørådets forslag til målretning af arbejdsmiljøindsatsen

Kilde: Arbejdsmiljørådet, www.amr.dk