Af Palle Thomsen, adm. direktør, Danske Byggecentre, Børsen 11. juli 2016

Jeg forstår godt, at en mindretalsregering arbejder med det muliges kunst. Det er heller ikke overraskende, at der skal betales en politisk pris for at få Socialdemokraterne med i en aftale om ændring af planloven. Men det er alligevel nedslående at læse den aftale regeringen lige har indgået med to af sine støttepartier og Socialdemokraterne om rammerne for de ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven, som forventes vedtaget i efteråret 2016.

I regeringsgrundlaget fra sidste sommer tales der om, at Venstre-regeringen vil ”liberalisere planloven”. Den nye aftale taler om, at regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er ”enige om at gennemføre en modernisering af planloven”.

Desværre er der ikke bare tale om en glidning i sproget: Når man læser aftalen er det tydeligt, at regeringen har givet køb på sine ambitioner om for alvor at gøre op med de mange begrænsninger, der hviler på kystnærhedszonen. Regeringen har også opgivet at gøre op med den bestemmelse i planloven, som giver kommunerne mulighed for at kræve at op til 25 % af et boligbyggeri skal være alment. Den er tværtimod blevet cementeret godt og grundigt, da det understreges at aftalen er et politisk forlig, som kun kan ændres, hvis alle de deltagende partier er enige om det.

Et hurtigt kig på kommentarerne til planlovsaftalen demonstrerer med beklagelig tydelighed aftalens begrænsede ambitionsniveau. Der er rosende ord fra en særdeles bred kreds af interessenter fra Danmarks Naturfredningsforening, over Kommunernes Landsforening, BL, DI (der dog finder det ærgerligt, at 25 %-reglen bevares) og KL til Landbrug & Fødevarer (der dog er kede af at Grønt Danmarkskort bevares).

Naturfredningsforeningen jubler over at aftalen ”ligger relativt langt fra de vidtgående lempelser af strandbeskyttelsen og planloven, som Venstre oprindeligt lagde op til”. Som ansvarlig erhvervsmand finder jeg det beklageligt, at regeringen har ladet sig nøje med en så begrænset modernisering.