En af landets største bygherrer, Bygningsstyrelsen, har taget performancetest i brug – og opnår nu både bedre byggeprocesser og bedre bygninger.

De tekniske installationer sidder lige i skabet og ser flotte ud. Afleveringen efter AB92 går som smurt. Alle er glade. Men så flytter brugerne af bygningen ind – ­­ og bøvlet starter. Energiforbruget viser sig at være højere end projekteret, og indeklimaet er dårligt – kort sagt er den tekniske funktionalitet langt fra i top. Det er et problem, som Bygningsstyrelsen sat sig for at komme til livs i deres bygninger.

Virker installationerne i virkeligheden?
Projektleder og ingeniør Thomas Rysgaard fra Bygningsstyrelsen forklarer:

– Bygningsejernes rådgivere har tradition for at lave mangelgennemgang af byggerierne baseret på en visuel inspektion, men det er langt fra tilstrækkeligt i dag, hvor bygningerne er spækket med teknik. Vi har i stedet brug for at vide, om installationerne virker, om de lovede virkningsgrader er opfyldt, om alt er korrekt indreguleret – og­ om brugerne kan finde ud af at betjene installationerne. Det er de spørgsmål, Bygningsstyrelsen får besvaret ved hjælp af en performancetest – og derved kan vi få udbedret manglerne inden aflevering.

Kan blive standardkrav i fremtiden
Ud over at kræve performancetests i egne byggerier ønsker Bygningsstyrelsen at udbrede konceptet til andre bygherrer. Derfor stiller styrelsen sin viden og sine udviklede testparadigmer til rådighed for alle interesserede.

Leder af Videncenter for energibesparelser i bygninger Vagn Holk siger:

– Der er ingen tvivl om, at performancetests er et fantastisk værktøj til at forebygge de mange problemer, bygherrerne typisk kan opleve med tekniske installationer, som ikke leverer den lovede ydelse. Performancetest vil i fremtiden sandsynligvis blive et standardkrav fra bygherrerne – i al fald på de større byggerier. Det er samtidig vigtigt også at have vedvarende fokus på driften af bygningen, så man kan fastholde et lavt energiforbrug igennem hele bygningens levetid.

Vellykket byggeri ved hjælp af performancetest
Et eksempel på et af Bygningsstyrelsens byggerier, hvor en performancetest har ført til stor succes, er en ny undervisningsbygning til Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet i Odense (SDU). Bygningen blev afleveret til tiden og taget i brug allerede dagen efter. Der blev leveret en stærk performancetestprotokol, som nu smitter positivt af på dagligdagen i bygningen; der er et ekstremt lavt energiforbrug og en meget høj grad af komfort, og der har kun være minimale problemer med med driften. Brugen af performancetest førte derudover til en effektiv og velsmurt byggeproces samt et tæt samarbejde mellem involverede entreprenører og rådgivere.

Få mere at vide om performancetests
Med over 300 igangværende byggeprojekter, heraf en række til en værdi af over 100 mio. kroner, taler Bygningsstyrelsen med stor vægt, når de har sat sig i spidsen for at fremme tekniske tests som en del af byggeprocessen og afleveringsforretningen. På Bygningsstyrelsens hjemmeside www.bygst.dk kan du finde testparadigmer og anden information om performancetests – alt sammen til fri afbenyttelse.

Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger