I løbet af de næste 5 år skal rydningen af verdens skove halveres, og inden 2030 skal rydningen helt stoppes.

Det er indholdet af den erklæring om skove, som for nyligt blev præsenteret ved FN’s klimatopmøde i New York. Erklæringen er et tilsagn fra en række lande, multinationale virksomheder, ngo’er og organisationer, der gives til de mennesker, der bor i jordens regnskove.

PEFC støtter op om erklæringen og ser frem til at samarbejde med de mange aktører for at nå det fælles mål om at fremme bæredygtig skovdrift.

PEFC anerkendt som effektivt værktøj 

– PEFC er det ledende certificeringssystem i verden og vi hilser initiativet velkommen. Skovcertificering er med rette anerkendt af New York Erklæringen om Skove som et effektiv værktøj og vi ser frem til at arbejde sammen med alle aktører for at støtte vores fælles indsats for at fremme ansvarlig skovdrift, siger Generalsekretær for PEFC International, Ben Gunneberg.

En del af planen er også at genskabe 350 millioner hektar ødelagt skov og landbrugsjord og hvis den plan lykkes, vil det sænke CO2-udslippet med 4,5-8,8 milliarder tons om året, hvilket svarer til at al biltrafik blev indstillet.

Otte fodboldbaner hvert tiende sekund

– Vores planet mister skov med en hastighed, der svarer til otte fodboldbaner hvert tiende sekund, fortæller Carter Roberts, præsident og direktør for Verdensnaturfonden, WWF. I dag har vi set vigtige tilsagn fra virksomheder, regeringer, civilsamfund og oprindelige folk for at standse denne udvikling. Nu er tiden kommet til et hurtigt samarbejde så tilsagnet kan blive realiseret.

– PEFC har allerede certificeret mere end 255 millioner hektar skov på verdensplan, og vi håber, at New York erklæringen om skove, med den støtte der er givet fra globale ledere, vil hjælpe os med hurtigt at udvide dette område, til gavn for mennesker og hele planeten, konkluderer Ben Gunneberg.

Læs mere på PEFC International: PEFC Supports Global New York Declaration on Forests

Kilde: PEFC, www.pefc.dk