Pressemeddelelse

Statens indkøbere skal fremover benytte sig af bæredygtigt træ til blandt andet byggeri, møbler og papir. Det er resultatet af regeringens netop offentliggjorte strategi for intelligent offentligt indkøb.

Hos PEFC Danmark hilses den nye indkøbspolitik velkommen.

”Det er særdeles positivt, at det offentlige nu melder klart ud og kræver certificeret træ i deres indkøbspolitik. Det er noget, som PEFC Danmark har arbejdet for i gennem en årrække. Endelig kan de skove og virksomheder, som længe har været certificeret få lidt opbakning til deres fremsynede virksomhedspolitik. Og tiltaget burde åbne op for, at de virksomheder og skove der har været afventende overfor certificering, nu kan se muligheder i at gå certificeringsvejen og dermed dokumentere bæredygtighed.”, udtaler formand for PEFC Danmark, Niels Peter Dalsgaard Jensen.

I PEFC Danmark kommer denne udmelding på et tidspunkt, hvor vi har en masse markedsføringstiltag i støbeskeen, så vi håber på at kunne udnytte, at flere nu kan se et endnu større potentiale i at blive certificeret”, fortsætter PEFC formanden.

Fremstød for bæredygtig skovdrift
Miljøministeren forventer, at den større fokus på indkøb af bæredygtige produkter fra staten, vil få flere virksomheder til at omstille sig til bæredygtig træindkøb‐ og træproduktion.

Den frivillige ordning var en fin rettesnor, men nu går vi foran i staten og sætter mere fart på at sikre indkøb af bæredygtigt træ. Det vil få flere og flere virksomheder til at begynde at tænke over at have bæredygtige produkter og varer på hylderne, for staten er en stor kunde. Men vi giver selvfølgelig alle en chance for at nå at være med derfor gennemfører vi kravene løbende over de næste tre år”, udtaler Miljøminister Ida Auken.

Den udmelding er man enig i hos PEFC Danmark, hvor det har været fornemmelsen ,at mange virksomheder har holdt sig tilbage med at blive certificeret, fordi der ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel på certificerede varer.

Vi forventer, at statens nye strategi vil give det sidste skub, så de tilbageholdende skove og virksomheder vil blive certificeret”, siger Niels Peter Dalsgaard Jensen, som ser frem til en stigende andel PEFC‐certificerede skove og virksomheder i Danmark, som følge af statens nye strategi.

Læs mere om statens nye strategi på Miljøstyrelsens hjemmeside: Staten skal købe bæredygtigt træ

For yderligere information kontakt PEFC Danmark
Formand: Niels Peter Dalsgaard Jensen, np@slsas.dk, mobil: 22 36 00 20
Faglig sekretær: Tanja Blindbæk Olsen, to@pefc.dk, mobil 25 37 19 77