Den gode nyhed er, at skovejere der er PEFC-certificeret, som udgangspunkt er dækket af krav fra EUTR (European Timber Regulation), hvilket vækker glæde hos PEFC Danmark.

Hvorfor er PEFC-certificerede virksomheder dækket?
EUTR indeholder forpligtelser for alle aktører der håndterer træ eller træprodukter på det europæiske marked, hvilket blandet andet betyder, at det er forbudt at bringe “ulovligt fældet træ” og træprodukter fremstillet deraf i omsætning på EU’s marked i første omsætningsled. Derudover er det i EUTR krav om sporbarhed og det såkaldte “Due diligence”, som har til formål at sikre at virksomheder udviser fornødent omhu for at sikre, at det ikke er baseret på ulovligt fældet træ.

– Det er glædeligt at anerkendte certificeringsordninger, som PEFC, betyder at mange skovejere overfor EU ikke skal dokumentere deres skovbrug yderlige. At være PEFC-certificeret er en blåstempling af skovejernes arbejde, siger Morten Thorøe Sekretariatsleder, PEFC Danmark.

Det positive valg af PEFC
Udover at den administrative byrde for skovejerne bliver mindre ved at være PEFC-certificeret, er der også mange andre positive effekter. Det er et klar signal at sende til forbrugerne, at her er en virksomhed, der har valgt den bæredygtige vej. Derudover stilles der stadig større og større krav om bæredygtige materialer fra det offentlige.

– Vi oplever i PEFC Danmark en øget interesse for certificering, hvilket er glædeligt, men mange flere skovejere kunne få gavn af en PEFC-certificering, siger Morten Thorøe.

Læs mere om EUTR-ordninger her.

Kilde: PEFC