Pressemeddelelse

Brancheforeningen Danske Byggecentre maner til besindighed, inden regeringen går til finanslovsforhandlingerne. For selvom fortegnene er rigtige, er størrelsen på den positive vækst meget beskedne. Så fremfor at tale om tilbageholdenhed i finanslovsforslaget bør regeringen i stedet fokusere på, hvordan vi gør opsvinget markant og varigt.

I forbindelse med regeringens økonomiske redegørelse lagde Finansminister Claus Hjort Frederiksen vægt på, at der er brug for økonomisk tilbageholdenhed i forbindelse med forhandlingerne om næste års finanslov.

Det er på trods af, at regeringen i redegørelsen skriver, at udviklingen er positiv men svagere end forventet. Og samtidig viser tallene, at den indenlandske efterspørgsel er stadig svag. I særdeleshed er virksomhederne stadig tilbageholdne med at investere.

– Som repræsentant for 400 byggecentre, hvoraf cirka 80 % ligger i de mindre byer, kan jeg kun anbefale, at regeringen ikke lader sig forblænde af, at det ikke går så skidt for tiden. Vores medlemmer, landets byggecentre, kan godt mærke, at det går fremad. Men kun lige. Særligt forretningerne uden for København melder, at ordrebøgerne stadig har for mange blanke sider, siger adm. direktør for Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Håb om fortsat fokus på vækst
Det er ikke så længe siden danskerne valgte regeringen på løfter om vækst og fremgang i den private beskæftigelse. Brancheforeningen Danske Byggecentre håber, at regeringen vil arbejde for at indfri disse løfter. Men samtidig understreger dagens tal, at der fortsat er behov for at holde styr på de offentlige udgifter, således det ikke skader mulighederne for at sikre vækst i den private sektor.

– Det er jo ikke mere end tre måneder siden, vi valgte regeringen primært begrundet af et ønske om at styrke væksten i private virksomheder. Nu har regeringen så muligheden for at demonstrere, at den rent faktisk vil gøre en indsats for at sikre vækst i den private sektor. Og det gør den i hvert fald ikke ved at knække halsen på et spirende opsving, siger Palle Thomsen.

Yderligere information
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk