Pressemeddelelse

Brancheforeningen Danske Byggecentre efterlyser, at regeringen har en klar plan for, hvordan man vil kompensere for de økonomiske konsekvenser af grænsekontrollerne – i begge ender af landet. For begge dele af landet vil blive ramt på væksten, fordi grænsependlere vil søge væk fra Danmark pga. det øgede tidsforbrug og kompleksiteten med at krydse grænserne.

Vi anslår, at der alene mellem Danmark og Sverige dagligt krydser omkring 15.000 arbejdstagere. Hvis denne pendling i en længere periode fortsætter med at blive kompliceret og forlænget af ID-kontrol, må man umiddelbart forvente, at det vil føre til, at de nuværende pendlere søger beskæftigelse i hjemlandet, og dermed mister Danmark vital arbejdskraft – med økonomisk nedgang til følge.

– Vi er fortsat optaget af, at regeringen også passer på væksten. Og dermed bekymrer det os, at regeringen ikke melder ud, hvordan man i givet fald vil håndtere den økonomiske problematik, der opstår, hvis grænsekontrollerne ender med at bestå så længe, at pendlerne ser sig om efter arbejde i deres hjemland, og dermed efterlader ubesatte stillinger i Danmark, siger Palle Thomsen, adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre.

Regional udvikling kan blive sendt tilbage til start
Udvikling og forenkling af pendlervilkårene har været en dagsorden i flere årtier – både i København og omkring den dansk/tyske grænse. Og særligt i Sønderjylland hvor der tidligere var to udkantsområder, er det lykkes at forandre området omkring grænsen til et dynamisk fællesmarked.

– Når jeg ser på, hvor meget de åbne grænser har betydet for udviklingen af Sønderjylland, bekymrer det mig, at man er nødt til at lukke dem. Jeg er oprigtig bekymret for, at de tyske arbejdstagere hurtigt vil finde andre steder at arbejde – hvilket naturligvis vil gå ud over væksten i Danmark, men i særdeleshed hæmme den regionale udvikling i Sønderjylland, siger Palle Thomsen.    

Regeringen må ledsage grænsekontrollen med vækstinitiativer
Såfremt det viser sig, at grænselukningerne fortsætter i en længere periode, må regeringen anvise ekstraordinære tiltag, der bibeholder det økonomiske momentum, der i dag er i grænseregionerne.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk