Palle Thomsen, adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre og bestyrelsesformand for PEFC Danmark, fylder 60 år den 7. marts 2020. Han har været en bærende drivkraft bag brancheforeningens succes og har aldrig været bleg for at deltage i den offentlige debat, når emnet faldt på innovation, bæredygtighed og virksomheders rammevilkår.

På forretningssiden banker Palle Thomsens hjerte for fremdrift, udvikling og effektivitet. Succes kræver hårdt arbejde, og man kommer ikke sovende til noget her i livet. Sådan var Palles holdning, da han i 2000 opsagde sin stilling i Dansk Industri og tog jobbet som adm. direktør i Trælasthandlerunionen (TUN).

Vokseværk i organisationen
I dag har Trælasthandlerunionen skiftet navn til Brancheforeningen Danske Byggecentre (DB) og foruden navneændringen har særligt strukturen i organisationen været under megen udvikling. Palle indså hurtigt behovet for at få organisationens store projekter samlet under samme tag for at skabe en mere brugerorienteret organisation. Byggeri-messen blev ved hans ankomst planlagt og håndteret af Danske Fagmesser, men blev, da muligheden bød sig, overtaget, så man fremover havde kontrol over planlægningen, udførelsen og ikke mindst udviklingen af messen.

Samme strategi gjorde sig gældende, da Palle så muligheden for at rykke driften af ByggeBasen fra eksterne konsulenter til DB, så man kunne skabe en mere agil organisation, som kunne være mere brugerorienteret og omsætte byggecentrenes ønsker til udvikling. Det lykkedes med ByggeBasen at samle brancheforeningens medlemmer og leverandørerne omkring et fælles projekt og gøre det til data-omdrejningspunktet i byggeriet. I takt med at data spiller en større og større rolle i byggeriet, spiller ByggeBasen i dag en vigtig rolle for byggecentre og leverandører.

Palles vision om at minimere transaktionsomkostningerne i byggeriets værdikæde er baggrunden for engagementet i Byg-e, som først og fremmest skulle sikre muligheden for at skifte leverandør uden de store transaktionsomkostninger og sørge for billig udveksling af dokumenter i værdikæden.

Arbejdet med at ”samle” de store projekter under samme tag og derved opnå reel mulighed for at påvirke produktet og guide projekterne i den rigtige retning, har i den grad båret frugt og givet DB den finansielle tyngde og stabilitet, man i dag nyder godt af.

Bæredygtigt byggeri
I en branche hvor pris er ”konge”, er kvalitetsprodukter ikke altid foreneligt i byggeriet. Palle har siden sin start i TUN været varm fortaler for, at byggeriet byggede mere i træ, fokuserede på kvalitetsmaterialer og at man byggede til at ”holde”, så bygningerne står længere og kræver mindre renovering.  Det er et synspunkt, der flugter helt med hans holdning til, at byggeriet skal påtage sig et større samfundsansvar – først og fremmest ved at bygge mere bæredygtigt.

Palles fokus på bæredygtigt byggeri har afledt flere projekter, der alle har til formål at motivere, bidrage med gode værktøjer samt oplyse og informere byggeriets aktører om, hvordan man bygger bæredygtigt. Her kan nævnes, at Klima-, energi- og miljøpriserne fejrer 10-års jubilæum, når de uddeles på BYGGERI’20. Men indsatsen fortsætter, og de seneste konkrete tiltag med fokus på bæredygtigt byggeri er branchesamarbejdet om ”vælg bæredygtigt” samt podcastserien om byggematerialers klimaaftryk. I dag er holdningerne bredt anerkendt af byggeriet og nyder i høj grad accept, men sådan har det ikke altid været.

Palles interesse for bæredygtigt byggeri samt hans øje for forretning var blandt drivkræfterne bag BygDok.dk. Her så han muligheden for at skubbe til den bæredygtige udvikling ved at gøre byggematerialers bæredygtige dokumentation tilgængelig for alle. I dag er Bygdok.dk landets største database om byggematerialer med mere end 600.000 registrerede produkter, og tallet er støt stigende.

Samfundsansvar
Palles ønske om at lede en samfundsansvarlig organisation er ikke begrænset til kun at omfatte bæredygtigt byggeri. Det strækker sig også ud over grænserne, hvor indsatsen for at påvirke rammevilkårene i EU har spillet en stadig større rolle for Palle i hans internationale arbejde. Samtidig med at det påvirker helt ind på kontoret i Nærum, hvor han har sat det som en prioritet at opbygge en rummelig arbejdsplads med højt til loftet.

Bestyrelsen
Bestyrelsesformanden i brancheforeningen Carl Bladt Hansen arbejder tæt sammen med Palle Thomsen og fremhæver særligt hans fokus på bæredygtigt byggeri og innovation.

“- Palle Thomsen er særligt fokuseret på, at byggeriet skal påtage sig sin del af samfundsansvaret og bygge mere bæredygtigt. Vi skal i branchen blive bedre til at se mulighederne i den grønne omstilling og udvikle de løsninger byggeriet står og mangler. Det er han meget optaget af”, siger bestyrelsesformand Carl Bladt Hansen.

Familiemanden
Man skal ikke være længe omkring Palle Thomsen, før man møder familiemanden Palle. I alle årene har hustruen Annette og parrets tre børn, sønnen Stephan og tvillingepigerne Julie og Cecilie været omdrejningspunktet i Palles liv. Senest har sønnen Stephan, givet Palle den nye titel som farfar. Ingen på kontoret er i tvivl om Palles rolle som farfar, da han gladeligt deler billeder og stolt fortæller om stort og småt hans to børnebørn bedriver. 

Til slut vil vi alle i Brancheforeningen Danske Byggecentre ønske Palle Thomsen stort tillykke med de 60 år, og vi håber på at se mange af jer til Palles fødselsdagsreception d. 6 marts kl. 13:00. på kontoret i Nærum.