Fra den 1. juli 2013 og fremefter skal alle byggevarer, som er omfattet af en harmoniseret standard, forsynes med ny CE-mærkning i henhold til CPR, samt der skal udarbejdes DoP for disse varer jf. art. 4, punkt 1 i CPR.

CPR stiller ikke krav til byggevarer, som allerede har forladt fabrikantens varelager før den 1. juli 2013, hvorfor disse lovligt kan videresælges jf. CPR art. 66, punkt. 1.

Der skal skelnes mellem byggevarer, som fortsat befinder sig på fabrikantens varelager og byggevarer, som er bragt i omsætning. Byggevarer der fortsat er på lager efter den 1. juli 2013 skal herefter enten forsynes med enten:

  • Supplerende mærkning, der sikrer sporbarhed til DoP foruden den allerede påhæftede CE-mærkning i overensstemmelse med CPD eller
  • Ny CE-mærkning med referencenummer til DoP.