Realdania har sat fokus på den radioaktive gasart radon gennem den landsdækkende kampagne Radonfrithjem. Over 80.000 danskere har besøgt hjemmesiden radonfrithjem.dk og omkring 2.500 boligejere har bestilt en radontest.

Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 lungekræfttilfælde årligt kan relateres til radon, og det vurderes, at radon udgør et problem i op mod hvert femte enfamiliehus i Danmark. Alligevel er der mange, der ikke kender til de sundhedsfarer, der er forbundet med den radioaktive gasart. Manglende viden om radon kan være årsag til, at mange boligejere ikke har fået målt, om de har for store mængder af gasarten i hjemmet.

Erfaringerne fra kampagnens første måneder er gode, og de viser, at der er interesse for at vide mere om radon. Programchef i Realdania Lennie Clausen siger:

– Radon er et af de indeklimaproblemer, som mange ikke kender til, og især boligejerne mangler viden om radon. Derfor er vi rigtig glade for, at vi gennem vores kampagne nu har fået sat fokus på problematikken. Det glæder os, at boligejerne ser ud til at have taget kampagnen til sig

Lennie Clausen fortsætter:

– Heldigvis er det ofte små ting, der skal til for at afhjælpe et højt radonniveau i hjemmet. Tit handler det om lavpraktiske ting som at blive bedre til at lufte ud. Eller at lade være med at bruge kælderetagen til beboelse. Kun i nogle tilfælde er radonniveauet i boligen så stort et problem, at det kræver større og dyrere tiltag. Og selv om løsningen koster penge, tror jeg, mange vil være glade for, at de faktisk får målt deres radonniveau.

Mål for radon inden vinteren er forbi
Vintersæsonen er det bedste tidspunkt at måle for radon, da målinger foretaget her er mest sikre. En måling bør helst vare i minimum to måneder.

Hver femte boligejer kender ikke til radon
En rundspørge foretaget af Gallup i efteråret 2015 peger på, at det faktisk er hver femte boligejer, der ikke kender til radon. Og kun 5 pct. af de adspurgte boligejere har fået foretaget en radontest af deres hjem.

Ny radon-uddannelse til byggebranchen
Sideløbende med oplysningskampagnen støtter Realdania et uddannelsesforløb udbudt af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i samarbejde med Teknologisk Institut. Uddannelsen skal øge byggebranchens viden om radon og de forskellige løsningsmuligheder. Ved at øge byggebranchens viden er uddannelsen med til at sikre den almindelige boligejer den bedst mulige hjælp og vejledning.

Læs mere om projektet her.

Kilde: Realdania