Meddelelse til medlemmer og leverandører

Kære Medlemmer og leverandører

Hermed fremsendes kort orientering omkring COVID 19 nedlukningen mellem Jul og Nytår.

Regler for engroshandel:

Uddrag af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19

Stk. 7. Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover må uanset stk. 1, nr. 8, holde åbent for håndværkere og andre ansatte og erhvervsdrivende inden for bygge- og anlægssektoren med henblik på salg af varer, der skal bruges som led i udførelsen af deres arbejde, jf. dog § 8.

Stk. 8. Posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder og butikker må uanset stk. 1, nr. 7 og 8, holde åbent for offentligheden med henblik på afhentning af pakker og varer, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel, jf. dog § 8

Bekendtgørelsen kan findes her.

Skiltning
Det er vigtigt at privatkunder ikke har adgang til engroshandel, så vi ikke risikerer en nedlukning. eksempelvis kunne man med fordel opsætte skilte ved indgangen, med teksten:

 ”kun adgang for erhvervskunder”.

Regler for Detailhandel

Restriktioner for butikker større end 5000m2:
Udvalgsvarebutikker, som fx byggemarkeder, møbelforretninger mv., der er på 5000 m2 eller derover, lukkes fra den 17. december 2020 til og med 3. januar 2021. Butikker, der udleverer pakker, må dog gerne udlevere forudbestilte og forudbetalte pakker.

Restriktioner for butikker mindre end 5000m2.
Fra 25. december til og med 3. januar indføres yderligere tiltag i forbindelse med detailhandlen. I denne periode lukker alle udvalgsvarebutikker. Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel, herunder fyrværkeri.

Vi har talt med sundhedsmyndighederne på coronasmitte-hotlinen og har på forespørgsel fået følgende mundtlige information:
Hvis I lukker dele af jeres butikker og derved kommer under de 5000 m2 må i holde åben til den 25 december. Så længe det fremgår tydeligt, hvilke dele af butikken der er spærret af og alle øvrige retningslinjer vedrørende smittespredning følges.

Til leverandører
Vi har fået henvendelser fra leverandører om, hvorvidt de kan levere varer mellem Jul og Nytår. Leverandørerne bør naturligvis aftale omstændighederne med det pågældende byggecenter, men I henhold til den seneste ændringsbekendtgørelse, er der ikke ændret på retningslinjerne herom.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk