PRESSEMEDDELELSE

I disse dage hvor coronavirus, med rette, fylder meget i medierne og kommunernes bevidsthed, er det vigtigt at vi ikke glemmer det produktive erhvervsliv, der lige nu holder gang i hjulene.

Bygge- og anlægssektoren er en af de sektorer der holder hjulene i gang, og sektoren spiller en stor rolle i dansk økonomi med 175.000 mennesker beskæftiget. Læg dertil, at branchen modsat mange andre godt kan arbejde videre, trods coronavirussen.

Men selvom branchen kan arbejde videre, oplever vi et fald i vores ordrebøger, derfor er det vigtigt at landets kommuner tager bestik af den enestående situation landet står i og træffer de rigtige beslutninger og fremrykker tiltag, der kan holde gang i byggebranchen.

I Ballerup Kommune har kommunalbestyrelsen haft gang i værktøjskassen for at holde byggeriet kørende. Her har man bl.a. fremrykket bygningsrenoveringsopgaver for 10 mio. kr. og straks betalt 6000 fakturaer til en samlet værdi af 42 mio. kr. Alt sammen tiltag, der har til formål at holde gang i kommunens erhvervsliv.

“Det er en helt ekstraordinær situation, som vi står i. Alle er af statsministeren blevet bedt om at udvise samfundssind, og det er hele kommunalbestyrelsen også enige om at gøre. Vi prøver med en række tiltag at støtte op om de dele af erhvervslivet, der fortsat fungerer trods corona-krisen,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Fra Kommunernes Landsforening har man lovet, at der i hver kommune vil holdes mindst én genbrugsplads åben for erhvervsaffald. Det er vi glade for. Alle tiltag hjælper, derfor skal vi have flere kommuner med ombord.

Foruden fremrykningen af byggeprojekter, bør kommunerne prioritere at holde gang i og forkorte den kommunale byggesagsbehandling. Byggeriet døjer i øjeblikket med lange sagsbehandlingstider, og den unødige ventetid kan i sidste ende forværre den nuværende situation. Derfor henstilles kommunerne til at arbejde behandlingstiderne i bund.

“Foruden fremrykning af byggeprojekter, som alt andet lige, virkelig gør en forskel for mange af de små og mellemstore byggefirmaer. Kan kommunerne med rette kigge på byggesagsbehandlingen. Jeg har fuld forståelse for at mange af kommunernes ansatte formentlig arbejder hjemmefra, i disse dage, men det bør forsat være muligt at arbejde behandlingstiden ned. Det vil hjælpe byggeriet med at holde gang i hjulene,” udtaler adm. direktør Palle Thomsen.

Opfordringen til kommunerne lyder således:
Kig i den kommunale værktøjskasse og støt byggeriet i denne ekstraordinerer situation landet befinder sig i.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk