Pressemeddelelse

Danske Byggecentres økonomiske kvartalsoversigt 2. kvartal 2018 er nu udkommet med en aktuel oversigt over dansk økonomi og byggecentrenes omsætning. Læs den her.

Økonomisk Kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi, i byggeriet og i byggecentrenes omsætning. Danske Byggecentre benytter også kvartalsoversigten til at komme med politiske anbefalinger.

Vigtigt med fokus på erhvervsskolerne
Hos Danske Byggecentre mener vi at det er forkert prioriteret, at regeringen i deres finanslovsforslag lægger op til at køre videre med omprioriteringsbidraget frem til 2022, hvor der hvert år spares 2 % på uddannelsesområdet. Der er brug for penge til erhvervsskolerne, så der kan blive udlært faglært arbejdskraft i Danmark, hvor mangel på arbejdskraft er et af byggeriet største problemer.

Hos Danske Byggecentre hilser vi regeringens forslag om en landsbypulje til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer velkommen, vi mener dog, at det er en fejl, at disse midler kommer fra en omprioritering af det statslige tilskud til kommunal byfornyelse.

Byggecentrernes omsætning igen i vækst
I sidste Økonomisk Kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre kunne vi berette, at væksten i første kvartal 2018 var 2,4 % lavere end første kvartal 2017. Vi regnede med, at det blot var et enkeltstående tilfælde med negativ vækst, og vi kan nu se, at den negative udvikling er vendt og der er nu igen vækst i omsætningen. De to første kvartaler af 2018 er omsætningen hos vores medlemsforretninger steget med 4,5 % i forhold til samme periode sidste år.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk